fredag 16 april 2010

E.ON svarar på anklagelsen för vilseledande marknadsföring

I förrgår svarade E.ON till slut på Konsumentverkets brev där företaget prickas för vilseledande reklam om den "helt koldioxidfria" kärnkraften. Jag tar det från början. Detta har alltså hänt:

E.ON inledde i slutet av november förra året en påkostad annonskampanj i rikstäckande medier. Bl a publicerades helsidor som såg ut så här:

Klicka på bilden för att göra den större. (Markeringen av texten i ringen har gjorts av mig.)

Annonsen anmäldes till Konsumentombudsmannen och den 12 februari meddelade Konsumentverket i ett brev till E.ON att man ansåg att företaget gjort sig skyldig till vilseledande marknadsföring eftersom påståendet att kärnkraften är en helt koldioxidfri energikälla inte är korrekt om man tar hänsyn till hela produktionskedjan. Konsumentverket underströk att man eftersträvar frivilliga rättelser och begärde in ett svar från E.ON till den 4 mars. Företaget begärde och fick i ett par omgångar uppskov med sitt svar. Nu har det alltså anlänt, utarbetat av Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Advokatbyrån argumenterar på flera olika sätt när man försöker hävda att E.ONs marknadsföring inte är otillbörlig:
  • Man hänvisar till att praxis är att man utgår från att den tänkta konsumenten "har normal fattningsförmåga, erfarenhet och kunskap" och att vissa uttryck inte ska uppfattas bokstavligt.
  • Man hänvisar till att marknadsdomstolen för 20 år sedan inte tyckte att det var otillbörligt att marknadsföra ett tvättmedel som "Sulfo utan sulfat" trots att det innehöll sulfat.
  • Man tillbakavisar kravet på att man i marknadsföringen ska ta hänsyn till miljöpåverkan i hela produktionskedjan.
  • Man menar att det framgår av annonsen att man man med "kärnkraften" enbart syftar på produktionen vid kärnkraftverket.
  • Man hävdar, med en hänvisning till en äldre utredning från Vattenfall, att koldioxidutsläppen från kärnkraften, även om man tar hänsyn till hela produktionskedjan, är mindre än de som vattenkraft och vindkraft orsakar.
  • Man hävdar med bilagda exempel att det i debatt och marknadsföring är praxis att beskriva kärnkraften som koldioxidfri. Bl a hänvisar man till Fortum Carbon Free.
Brevet från E.ONs advokater, som med bilagor omfattar 58 sidor, slutar med att man ser fram mot att bli uppringda av Konsumentverket för att diskutera saken vidare. Fortsättning följer, alltså.

Mina tidigare inlägg om E.ON-historien här och här.

2 kommentarer:

Anita sa...

Är det inte märkligt att alla "trevliga" företag som E.ON, Shell och CPM använder sig av Mannheimer Swartlings jurister, som är medlemmar i "Nätverket Renare Mark" och sitter i styrelsen av Stockholm Miljörättscenter: http://www.juridicum.su.se/smc/
"i syfte att skydda miljön och människors hälsa samt främja en hållbar utveckling"

Anonym sa...

Min bil med V12 är också helt koldioxidfri. Jag avser då inte hur produktionen av mekanisk kraft tillverkas utan enbart överföringen av mekanisk kraft till hjulen. Hepp!