onsdag 14 april 2010

Kärnkraften i riksdagen: Tre motioner är lagda, Näringsutskottet har bollen

Igår var sista dagen för motioner med anledning av regeringens kärnkraftpropositioner. Tre motioner har lämnats in.

I en av dem, som undertecknats av företrädare för de tre oppositionspartierna, yrkas avslag på regeringens proposition. En annan motion från oppositionen fokuserar på skadeståndsansvaret.

Den tredje motionen har skrivits av centerpartisten Sven Bergström och innehåller tre yrkanden:
  • Det gällande förbudet mot att uppföra nya reaktorer ska inte, som regeringen förslår, upphävas under mandatperioden. Bergström hänvisar till allianspartiernas vallöfte om att avvecklingslagen skulle lämnas orörd under mandatperioden. "Vallöften skall fullföljas, inte brytas", skriver Bergström. Men han kan ändå tänka sig att vårriksdagen tar beslutet om att upphäva avvecklingslagen ifall lagen träder i kraft först 1 januari 2011. Ett andra alternativ som han nämner är att frågan om förbudets vara eller inte vara tas upp först efter valet i höst så att "väljarna i valet 2010 kan väga in också denna fråga i sitt val." Bergström tar inte ställning för det ena eller andra av dessa alternativ.
  • Regeringen ska på riksdagens uppmaning återkomma med förslag till lagstiftning eller andra åtgärder som säkerställer att de borgerliga partiledarnas utfästelse om att ny kärnkraft inte ska få statligt stöd står sig över tiden. Detta löfte är framför allt Centerpartiets tyngsta argument för att acceptera klartecken till ny kärnkraft men det har inte arbetats in i de förslag till lagändringar som ingår i regeringens proposition. Nu föreslår Bergström att riksdagen beslutar om att så ska ske.
  • Riksdagen ska tillkännage för regeringen att obegränsat skadestånds- och kostnadsansvar ska gälla för eventuella olyckor inklusive hälsoeffekter vid svenska kärnkraftverk. Bakgrunden är att bl a miljöministern hävdat att regeringen föreslår ett sådant obegränsat ansvar men att kritiker hävdat att det inte är sant. Ett exempel på denna kritik finns här.
Sven Bergström föreslår alltså inte att den gällande Avvecklingslagen ska behållas. Han menar att den i praktiken kommer att sakna betydelse:
"utan statliga subventioner kan det synas vara närmast en akademisk fråga om det formellt finns ett förbud att bygga eller inte. Det blir ändå inget byggt. Knappast någon kan tro att Sverige skulle bli det första land i världen där kärnkraft kan byggas utan statligt stöd."
Att han ändå vill skjuta på beslutet att avskaffa Avvecklingslagen motiverar han alltså med att vallöften ska hållas. Här är den stora skillnaden mellan Bergströms motion och de rödgrönas gemensamma motion där man yrkar på avslag av regeringens proposition. I motionen konstateras helt riktigt att om Avvecklingslagen avskaffas blir det omöjligt att genom demokratiskt fattade beslut "påverka energipolitiken i sådan riktning att kärnkraften kan fasas ut." Då blir det kärnkraftbolagen som bestämmer den saken. De rödgröna kritiserar också regeringen för att i stor hast försöka genomdriva sin linje av partitaktiska skäl. Man beklagar att energipolitiken inte som tidigare läggs fast över partigränserna och skriver: "En rödgrön regering kommer därför efter nästa val att bjuda in till nya blocköverskridande samtal i syfte att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse."

Nu väntar Näringsutskottets behandling av regeringens proposition och de båda motionerna. Den borgerliga majoriteten kommer förstås att yrka avslag på den rödgröna motionen. Men vad gör man med Sven Bergströms motion? Hans yrkanden kommer naturligtvis inte att gå igenom i sitt nuvarande skick men majoriteten kommer möjligen att försöka skriva ihop sig om formuleringar som ska kunna accepteras av Bergström och som innebär att man har besvarat motionen snarare än avslagit den.

När riksdagen den 17 juni behandlar frågan (i skuggan av det stundande kungliga bröllopet) kommer så utskottsmajoritetens tillstyrkande av regeringens proposition att ställas mot en reservation från utskottets rödgröna minoritet. Om ingen i det rödgröna lägret lägger ner sin röst eller röstar med de borgerliga behövs fyra borgerliga röster för att regeringens förslag ska falla. Som bekant har centerpartisterna Solveig Ternström och Eva Selin Lindgren redan sagt att de kommer att rösta nej till regeringens förslag. Svenska Dagbladet talade med Sven Bergström i kväll och skriver: "Får han inte igenom sina förslag röstar han nej till regeringens förslag." Dessutom håller förre moderaten, numera politiske vilden, Göran Thingvall på med sina pinsamma hot om att rösta mot regeringen trots att han vill ha kärnkraft. Om alla de andra riksdagsledamöterna vet vi inte så mycket. De har nästan precis två månader på sig att bekänna färg.
  • Sven Bergströms motion finns här.
  • De rödgrönas motion med avslagsyrkandet finns här.
  • Dessutom finns ytterligare en motion från de rödgröna med fokus på skadeståndsansvaret. Här.
  • Regeringens propositioner finns här och här.
-------
Uppdatering 15 april: Sven Bergströms debattinlägg i Expressen här.

2 kommentarer:

Malin sa...

Tack Lasse för en utmärkt sammanfattning!:-)

Anonym sa...

Instämmer med Malin! Stödjer ditt arbete till minst 100%!

Erik Eriksson