måndag 5 april 2010

Hur tänker de 29 centerpartisterna?


I min debattartikel i senaste numret av Dagens ETC riktar jag blickarna mot Riksdagens 29 centerpartister. Om knappt två och en halv månad kommer de att avgöra om regeringens kärnkraftpropositioner ska gå igenom.

Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson har också insett dessa ledamöters betydelse. Därför har han uppvaktat dem med en debattartikel i de tidningar som läses av deras väljare och varje artikel ställer den viktiga frågan direkt till riksdagsledamoten ifråga: Hur kommer du att rösta? Så här till exempel:

Den närmaste tiden kommer jag säkert att skriva mycket om riksdagsbehandlingen. Idag fick jag idén att ta reda på vad de 29 centerpartisterna i riksdagen faktiskt har sagt i kärnkraftfrågan. Nedan följer resultatet av mitt grävande. Eftersom det blev ett extremt långt blogginlägg har jag också lagt ut det på nätet i form av ett pdf-dokument. Det finns här. Och nu följer riksdagsledamöterna i bokstavsordning:

Jan Andersson, Hallands län:
 • Vi är många som har gått i demonstrationståg och burit de gulröda knapparna med texten "Atomkraft? Nej tack". De knapparna kan vi fortsätta att bära. För vi anser fortfarande att kärnkraft är en dålig energikälla. Både för miljön och framtiden.(Hallands Nyheter, 7 juni 2006 under valrörelsen)
 • Alltför ofta sprids missuppfattningen att centerpartiet nu gett upp hoppet om att fasa ut kärnkraften ur det svenska energisystemet. Inget kan vara mer felaktigt, kärnkraften kan inte ingå i ett naturligt kretslopp och skall fasas ut. De senaste problemen i svensk kärnkraft som började med stoppet i Forsmark visar på två saker. Det visar att det alltid finns en riskfaktor med drift av kärnkraftverk. Jag anser att svensk kärnkraft har mycket högt ställda säkerhetskrav, trots detta finns riskfaktorn där. Stoppet i Forsmark och de följande stoppen i ytterligare tre reaktorer visar även på ett extremt tydligt sätt sårbarheten i ett system beroende av ett fåtal kraftverk. Än tydligare hade detta blivit om det skett under smällkalla vintern. Vi måste ställa om energisystemet så att vi fasar ut energikällor som inte passar i kretsloppet. Vi måste också bygga ett energisystem med lägre sårbarhet såväl i distribution som i energiframställning. (Hallands Nyheter 6 september 2006 (i valrörelsens slutskede)
 • Centerpartiet har inte sålt ut sin själ kring kärnkraften, menar Jan Andersson, distriktsordförande i Halland och Centerriksdagsman. - Jag tror på en god förankring nu. Vi har fått en rejäl satsning på förnybar energi och fossilfria fordon 2030. Ett bra besked inte minst för den hårt plågade fondonsindustrin och satsningar på elbilar i framtiden. (Göteborgs-Posten 6 februari 2009)
Sven Bergström, Gävleborgs län:
 • Samtidigt kommer nya alarmerande rapporter från Statens kärnkraftsinspektion att "incidenten" i Forsmark var den allvarligaste som inträffat Sverige. Ska det behövas ett nytt Harrisburg eller Tjernobyl för att på allvar lägga om energipolitiken mot förnybara energislag? (28 augusti 2006 på Bergströms blogg)
 • – Det går inte att få lönsamhet i ett kärnkraftsbygge utan statliga garantier, säger han och påminner om att när centerledaren Maud Olofsson fick majoriteten av riksdagsgruppen med sig för ett år sedan var det mot löftet att »inte en statlig krona skulle användas till att subventionera ny kärnkraft«. (Tidskriften Fokus 12 mars 2010)
 • – Det jag är orolig för är att om man tar bort det här förbudet och vi hamnar i en situation där det blir aktuellt att bygga nya kärnkraftverk – vad har vi då för garantier att det inte blir finansierat genom statliga medel? Vad man nu säger är att det inte ska gå några statliga pengar till att bygga kärnkraft men sådana garantier är ju aldrig kassaskåpssäkra. (Dagens Nyheter 19 mars 2010)
Ulrika Carlsson, Västra Götalands läns östra:
 • Vi vill inte ha kärnkraft. Vi säger nej, nej och åter NEJ till uranbrytning. Det är självklara utgångspunkter för oss som centerpartister. Centerpartiets linje är – och har varit – mycket tydlig. (Lidköpingsnytt 19 november 2009)
 • Centerpartiet är Alliansens gröna röst och det borgerliga miljöpartiet. Jag kommer att rösta för den stora satsningen på förnybart som propositionen innebär.(Skaraborgs Allehanda 24 mars 2010)
 • Kärnkraften kommer att fasa ut sig själv. Nu öppnar vi för alternativen. Därför ska vi inte heller bryta uran. (Skaraborgs Allehanda 25 november 2009)
Staffan Danielsson, Östergötlands län:
 • Genom att staten inte ska satsa några skattepengar i kärnkraft kommer knappast kärnkraftsbolag och banker att våga bygga nya verk. (Östgöta Corresponden 26 mars2010)
 • Dagens stora miljöfråga är klimatfrågan, och att samtidigt ersätta både fossil energi (olja, kol, gas) och kärnkraft med förnybar energi är inte möjligt utan att hota tiotusentals industri- och andra jobb i Sverige. Detta spelar inte Miljöpartiet någon roll, men det är obegripligt att Socialdemokraterna vågar spela rysk roulette med Sveriges energiförsörjning. Centerpartiet är Alliansens gröna röst och det borgerliga miljöpartiet. Jag kommer att stå upp för den viktiga energiuppgörelse som träffats inom alliansen och rösta ja till både dess helhet och de ingående delarna. (Norrköpings Tidningar 24 mars)
 • Staffan Danielsson anser också att centerns kärnkraftsmotstånd borde höra gårdagen till. (Göteborgs-Posten 1 februari 2005)
Erik A Eriksson, Värmlands län:
 • Erik A Eriksson, partiets värmländska riksdagsman, gillar uppgörelsen. Trots att han är fortsatt skeptisk till kärnkraften. – Vi är ett av fyra partier och får inte igenom allt, vi får fokusera på det vi tycker är viktigast. Och jag tror inte heller att det kommer att bli en massa nya kärnkraftverk, det kostar mycket pengar, säger han. (Nya Kristinehamns-Posten 9 feb 2009)
 • – Uppgörelsen är bra för basindustrin och bra för Värmland. Nu vet industrin vilka spelregler det är som gäller. När det gäller kärnkraftsdelen är det viktigt att påpeka att alla eventuella nya kärnkraftverk som byggs inte byggs med statliga subventioner.(Värmlands Folkblad 6 februari 2009)
 • Riksdagsledamot Erik A. Eriksson (c) vill heller inte bygga nya kärnkraftverk. Han är inte säker på att vi klarar avfallsfrågan. – Vi kommer med hjälp av de förnyelsebara energikällorna att klara energibalansen. (Nya Wermlands Tidningen 9 september 2008)
Fredrick Federley, Stockholms kommun:
 • Därmed har vi satt punkt för kärnkraftsmotståndet. En naturlig följd av detta blir att de uppgörelser som gjorts mellan vänsterpartiet, socialdemokraterna och centerpartietinte längre gäller utan avbryts. (Som CUF-ordförande på DN debatt 30 januari 2005)
 • Fredrick Federley, riksdagsledamot, vill också att c lämnar sitt nej till utbyggnad.(Dagens Nyheter 27 december 2008)
 • Jag tror det är fem år sedan jag skrev min DN-debatt. När diskussionen gick het förra året följde jag allt via media, valde att hålla mig passiv och inte kommentera det hela för att inte störa partiledningens arbete. ----- Vi har landat där vi borde varit för många år sedan men jag är glad att vi är hemma till viss del nu. Kan vi sedan bara släppa (På bloggen19 februari 5 april 2010)
 • Min egen partisekreterare Anders Flanking säger i dag i Svenska Dagbladet att det inte finns behov av fler kärnreaktorer, sarast tvärtom. Jaha, vad grundar han det på? Inte är det en företagsekonomiska kalkyler i alla fall.Snarast är det ett planekonomiskt resonemang där han ser till att Sverige har energi så det räcker så då är det klart och färdigt. Vad han missar är att vi befinner oss på en europeisk marknad och att vi kan exportera den el vi inte gör av med själva.(Bloggen 22 november 2009)

Annie Johansson, Jönköpings län:
 • Om jag först börjar med kärnkraften. Centerpartiet vill inte bygga ut kärnkraften. Men vi ser det som en av tre energiförsörjningsben, tillsammans med vattenkraften och gröna förnybara källor. Därför säger vi ja till en tiodubbling av vindkraften, biogasutbyggnad, miljöbilar, solenergisatsningar och historiska utsläppsminskningar och nej till statliga pengar till kärnkraft. Vi vill ha en långsiktig energiöverenskommelse där de gröna energikällorna tar en allt större andel. (Östra Småland 30 mars 2010)
 • Jag tycker det är intressant att använda de sista dagarnas tydlighet i svensk energipolitik till att illustrera just det motsägelsefulla i politiskt ledarskap. Man ska agera med passion, övertygelse och klarhet men för att få igenom sitt långsiktiga mål måste man som ledare också vara en skicklig förhandlare. Konsten ligger i att sälja sin svart-vithet till ett mycket högt pris och att inte tappa fokus på det framtida målet. --- I denna aktuella fråga blev det en historiskt bred klimat- och energiöverenskommelse. ----- Inte en endaste skattekrona ska gå till byte av kärnkraftsreaktorer. Och hittills finns det inte en endareaktor i världen som byggts på helt kommersiella grunder. (Tidningen Finnveden 17 februari 2009)
 • Jag har inte mentaliteten stoppa, krossa, kräv och har varit stor motståndare till årtalsexcersisen i kärnkraftsdebatten och också att politiker ska vara inne och peta i hur många kärnkraftsreaktorer som ska finnas/inte finnas. (Bloggen 11 januari 2008)
Jörgen Johansson, Västmanlands län:
 • Riksdagsledamoten Jörgen Johansson anser däremot att det inte behövs någon ny inriktning. Han tror att det inte är aktuellt med några nya kärnkraftverk men att de nuvarande reaktorerna kan användas under sin tekniska och ekonomiska livslängd. (Landskrona-Posten 27 decembber 2008)
 • Men centerpartisten Jörgen Johansson, också riksdagsman, tycker inte att det behövs någon omsvängning. Centerpartiets linje är tillräckligt tydlig. – Vi kommer att använda nuvarande kärnkraft så länge den ekonomiska och tekniska livslängden finns och några nya kärnkraftverk är ju inte aktuella, säger Jörgen Johansson. Nu finns det en motion som kommer att läggas till stämman kring det här, hur tror du att det går? – Jag tror att vår inriktning som vi har haft kommer att leva vidare, säger Jörgen Johansson. (Ekot Sveriges Radio 26 december 2008)
 • Vi kan nog konstatera att det är en bra energiuppgörelse som vi gjort i Sverige och som också borde framstå som ett bra exempel för andra länder att följa. (Bloggen 18 mars 2010)

Kenneth Johansson, Dalarnas län:
 • – Jag konstaterar att industrifolk välkomnar energiuppgörelsen, säger Kenneth Johansson. Tjugo procent av pappersbrukets utgifter är elkostnader. (Dala Demokraten 6 mars 2009)
 • Detta är en överenskommelse som krattar manegen för de förnyelsebara alternativen, men som överlåter kärnkraften åt de marknadsmässiga villkoren. Inom Centern har vi inte övergett vårt motstånd mot kärnkraften, men för oss är det avgörande att inte en enda statlig krona ska satsas direkt eller indirekt för att subventionera kärnkraften. Detta är mycket positivt eftersom det med stor sannolikhet kommer att innebära att kärnkraftens del av den totala energimixen kommer att minska i snabb takt. Ingen klarar att bygga ut kärnkraft på kommersiella villkor. Det går att lappa och laga men inte att bygga nytt. Vindkraften är betydligt mer lönsam. (Borlänge Tidning 23 februari 2008)
 • Vi anser att också Vattenfall AB, i likhet med de tyska kraftbolagen, nu bör göra en avvecklingsplan för sin kärnkraft. Regeringen kan genom ägardirektiv eller ändring i bolagsordningen se till att så sker. (Motion till riksdagen 19989/99 tillsammans med Sven Bergström)
Maria Kornevik Jakobsson, Västra Götalands län västra:
 • Ledamoten Maria Kornevik Jakobsson upplever att partiledningen lyssnade på de synpunkter som kom fram under mötet. Men hon sticker inte under stol med att frågan är både känslig och viktig för Centerrörelsen: – Detta måste ju få rassla runt lite i kroppen nu. Det måste landa hos alla oss. Två saker är outstanding: absolut inga nya reaktorer och inga skattepengar till detta. Sen hoppas jag att det självdör. (Svenska Dagbladet 4 februari 2009)
 • Maria Kornevik Jakobsson (C) från Mölnlycke, blev lite "skogstokig" när hon fick beskedet i riksdagsgruppen. - Jag är fortfarande emot kärnkraft och var lärjunge till Lennart Daléus -79. Men vi står i kärnkraftens parentes. Och nu väger miljösatsningar på förnybar energi över i vågskålen. (Göteborgs-Posten 6 februari 2009)
Sofia Larsen, Örebro län:
 • Vad som också är viktigt att lyfta fram i sammanhanget är att kärnkraften framöver inte kommer att subventioneras på något sätt, varken direkt eller indirekt. Det är också kärnkraftsindustrin som får ta det fulla ansvaret om något skulle hända. I och med det obegränsade skadeståndsansvaret försvinner incitamenten till att bygga nya reaktorer. Lönsamheten ligger i det förnybara. Centerpartiet och alliansregeringen har lyft och satsar på det förnybara mer än någon annan regering tidigare gjort. Detta är jag stolt över (Nerikes Allehanda 27 mars 2010)
 • Centerpartiet har återigen varit med och skrivit ett nytt blad i svensk politisk historia. Med den överenskommelse i klimat- och energipolitiken som Alliansen gjort kommer Sveriges elförsörjning inte längre vara beroende av vattenkraft och kärnkraft. (Karlskoga tidning 11 februari)
 • Eftersom vi inte är förtjusta i kärnkraft gillar vi inte heller uranbrytning. Att bryta uran i Sverige kommer heller aldrig att bli aktuellt av ett par enkla anledningar. Det finns inte och kommer inte att finnas en politisk majoritet för detta i riksdagen och våra miljö- och arbetsmiljölagar tillåter det inte. I centerpartiet tänker vi göra vårt yttersta för att ta oss bort från det icke förnybara energisystemet, samtidigt som vi skapar nya jobb och tillväxt. Framtidens energikällor är förnybara och där ryms varken olja eller kärnkraft, eller dess uran. (Nerikes Allehanda 16 mars 200
Lennart Levi, Stockholms län
 • inga uttalanden funna
Johan Linander, Skåne läns södra:
 • Det är med stor förvåning som jag ser att några i vår riksdagsgrupp har gått ut och säger att de ska rösta mot den proposition där kärnkraftsavvecklingslagen tas bort. Vi har redan röstat för klimat- och energiöverenskommelsen och även om det nu krävs ytterligare beslut för att precisera överenskommelsen så var vi alla på det klara med vad den ursprungliga överenskommelsen innehåller. Vi i Centerpartiet fick genom en historiskt stor satsning på de förnyelsebara energikällorna medan vi fick gå med på att avvecklingslagen tas bort och att de gamla kärnkraftsreaktorerna ska få ersättas på samma plats. Ett svårt beslut för Centerpartiet men överenskommelsen fick majoritetens stöd vid partistämman i Örebro. Nu säger alltså mina kollegor Solveig Ternström, Sven Bergström och Eva Selin Lindgren att de är motståndare till att hålla fast vid vår alliansöverenskommelse. Visst uttryckte de tydliga tveksamheter när frågan behandlades i riksdagsgruppen för ett år sedan, men när vi sedan tog beslutet i riksdagen och partistämman ställde sig bakom överenskommelsen så borde det vara klart. Tydligen inte, de vill bryta mot stämmobeslutet och samtidigt förstöra den historiska satsningen på förnyelsebara energikällor. För varför skulle övriga alliansen stå fast vid den delen av klimat- och energiöverenskommelsen om Centerpartiets ledamöter inte röstar för och låter oppositionen vinna? (Bloggen 29 januari 2010)
 • Centerpartiet står för en långsiktigt hållbar miljö- och energipolitik. Detta innebär att vi inte ser olja, kol eller kärnkraft som framtidens energikälla. Samtidigt lever vi i en verklighet där elpriserna stigit kraftigt och redan har jobb försvunnit från landet på grund av de höga elpriserna. Centerpartiet kommer inte att medverka till att människor blir arbetslösa p g a orimligt höga elpriser. Därför måste vi ägna all kraft åt att utveckla nya miljövänliga energikällor. När vi har ersättningsenergi kan vi stänga flerkärnkraftsreaktorer, men inte tidigare. (Sydsvenskan 13 september 2006)
Per Lodenius, Stockholms län:
 • inga uttalanden funna
Kerstin Lundgren, Stockholms län:
 • Kände i morrhåren att det var något på gång förra måndagen. Då i Strassbourg. När vi blev inkallade till gemensamt telefonmöte tisdag kl 16 mellan partistyresle och riksdagsgrupp blev det ett faktum. Inte svårt att gissa vad som komma skulle... Men ändå. Jag avskyr verkligen när någon annan söker tala om för mig vad jag ska tycka. Jag är med i ett parti för att påverka och förändra - inte för att vara budbärare. (Bloggen 8 februari 2009)
 • Kerstin Lundgren från det kärnkrafts-positiva Stockholm har redan blivit övertygad.– Jag utgår från att jag röstar ja. Idag är kärnkraft en nödvändig del i vår energi-balans. Det är allt jag har att säga, säger hon. (Tidskriften Fokus 4 februari 2010)
 • Jag har oerhörd respekt för alla som nu vill att jag ska rösta mot att ta bort förbudet mot nya reaktorer. Jag ska läsa propositionen noggrannt. Men, jag inser också att vi politiskt inte klarat avvecklingen och är helt klart beredd att pröva om marknaden kan göra detta bättre. Om vi skärper skadeståndsansvaret och om vi samtidigt gör tydligt att inga statliga subventioner ska tillåtas denna gång - kanske avvecklingen följer naturligt. (Bloggen 23 mars 2010)
Karin Nilsson, Kronobergs län:
 • Eftersom hon tror att kärnkraften ska försvinna bör hennes inför sina partikamrater uttalade ja till kärnkraft tolkas som ett nej, förklarar riksdagsledamoten Karin Nilsson (C) i Tingsryd enligt Smålandsposten. (Dagens Nyheter 15 februari 2009)
 • Karin Nilsson (C), riksdagsledamot från länet kommer att rösta ja till förslaget om att nya kärnkraftsreaktorer ska kunna byggas i Sverige. Detta trots att hon är emot kärnkraft. – Energiöverenskommelsen mellan allianspartierna måste man se som en stor paketlösning. Och i den måste man ta och ge. Eftersom Centerparitet är emot kärnkraften, så har vi istället fått ett guldläge att få igenom det vi vill åstadkomma, säger Karin Nilsson. ---- Två centerpartister och den moderate avhopparen Göran Thingwall har redan sagt att de tänker rösta nej. – Jag tycker det är synd att de har deklarerat att rösta nej, jag tycker de argument som kommit fram i förhandlingen är bra och jag känner mig trygga med dem, säger Karin Nilsson. (Sveriges Radio P4 Kronoberg 19 mars 2010)
Lennart Pettersson, Skåne läns västra:
 • Jag tror att de allra flesta Centerpartisterna fortfarande är emot kärnkraften och jag hör till dem liksom vår partiledare. Nu tror jag att det löser sig själv bl.a. p g a ekonomin som du pekar på. Ett ökat skadeståndsansvar lockar ju inte heller till att bygga nya reaktorer.Inlägg på Facebookgruppen Centerpartister mot kärnkraft 4 januari 2010)
 • Diskussionen om kärnkraftens vara eller icke vara har blossat upp igen efter det att några riksdagsledamöter från Centerpartiet har gått ut och sagt att de är tveksamma till att bifalla vårens energi- och klimatproposition. Någon vill t o m rösta nej. ----- Överenskommelser ska hållas. Vi är beredda att stå för följdbesluten men det förutsätter att alla bidrar och inte obstruerar och det gäller både kärnkraftsvänner och kärnkraftsmotståndare. (Bloggen 15 februari 2010)
Annika Qarlsson, Västra Götalands läns norra
 • – Den överenskommelse om energin som träffades inom alliansen för en tid sedan,öppnar för kraftigare satsning för den alternativa energin, berättade Annika Qarlsson. Det är heller inte tal om att bygga nya kärnkraftverk, bara förbättra de redan befintliga om så behövs. (Alingsås Tidning 4 mars 2009)
 • Jag, Maud eller Centerpartiet har inte svikit våra ideal även om media förtvivlat försökt att få det att se ut så. Tvärtom så har vi äntligen dragit upp en strategi för att bryta beroendet av kärnkraften på sikt. (Bloggen 11 februari 2009)
 • Låt Carl B Hamilton och fp dra sin lans på hästen Rosinante för kärnkraften medan marknaden fortsätter sina satsningar på den nya och förnyelsebara energin !!! (Bloggen 1 december 2008)
Åke Sandström, Västerbottens län
 • Centerpartiet har inte övergett vårt motstånd mot kärnkraften och det var avgörande att få till de villkor som här redovisas. Kunniga energibedömare tror inte att det med dessa förutsättningar går att klara en utbyggnad av kärnkraften på kommersiella villkor. Därförkommer kärnkraftens andel av den totala energimixen att minska i snabb takt. (Västerbottningen 23 april 2009)
 • Som centerpolitiker har jag inte övergett motståndet mot kärnkraften med alla dess miljörisker. Nu har det visat sig att den också är mycket riskfylld ekonomiskt. ---- Därför är det min bedömning att det inte är troligt att några nya reaktorer kommer till, därför att alternativen blir billigare och bättre. (Västerbottens-Kuriren 9 februari 2009)
 • Bör det svenska avvecklingsbeslutet av kärnkraft stå fast? - Ja. Finns något som kan få dig att ändra uppfattning i frågan?- Eventuellt idiotförslag om höga energiskatter på alla alternativ till kärnkraften. Om du tycker att avvecklingsbeslutet ska ligga fast: Vilka enskilda satsningar på energi tycker du är viktigast att genomföra?- Energipolitiken måste vila på flera ben. Effektivisering av befintlig vattenkraft, utveckla andra generationens fordonsbränsle - etanol, diesel och biogas samt utveckla vindkraften ytterligare. Har din inställning till svensk kärnkraft förändrats i och med debatten om det globala klimatet?- Nej, då jag inte tycker att det är en teknik för framtiden. (SVT Västerbottensnytt 23 januari 2008)
Eva Selin Lindgren, Götebortgs kommun:
 • Jag har här i riksdagen saknat debatter om och belysning av problematiken med kärnkraftens koppling till kärnvapenspridningen. Den unga generationen, under 30 år, verkar i stort sett okunnig om kopplingen mellan kärnkraft och kärnvapen. (Inlägg i riksdagen 15 juni 2009)
 • I dag känner hon sig sviken av regeringen som lovade att inte ta i kärnkraftsfrågan under den här mandatperioden. Hon tänker rösta nej. För henne är kärnkraften huvudsakligen en säkerhetspolitisk fråga, och hon menar att så långsiktiga frågor som en eventuell utbyggnad av kärnkraften, som får konsekvenser i tusentals år framöver, inte kan fattas av en riksdagsmajoritet. Man måste ha parti¬övergripande uppgörelser. (Tidskriften Fokus 12 mars 2010)
Birgitta Sellén, Västernorrlands län:
 • – Det blir ett digert arbete att förklara det här, säger Sundsvallspolitikern Birgitta Sellén (C), andre vice talman i riksdagen. Själv fick hon information om energiuppgörelsen tidigt i går morse. (Sundsvalls Tidning 6 februari 2009).
Solveig Ternström, Stockholms kommun:
 • Jag trodde länge att Centerpartiet fortfarande var ett miljöparti, med ett kraftigt kärnkraftmotstånd. Men efter partiledningens svekfulla omsvängning för ett år sedan så sprack mitt förtroende. Det är mycket svårt att åse den falskhet som uppenbaras i politiken och hur lite de löften som gavs i den förra valrörelsen tydligen är värda. (Expressen 21 februari 2010)
 • Herr Talman Jag var kärnkraftmotståndare 1980. Jag är kärnkraftmotståndare 2009.Jag kan därför inte stödja utskottets förslag till riksdagsbeslut d v s punkt 5. Tack herr Talma (Ur ”Talet jag inte fick hålla” i riksdagen 15 juni 2009)
Roger Tiefensee, Södermanlands län:
 • - Kärnkraften har en sorglig historia. Vi är många som jobbar hårt för att minska Sveriges beroende av kärnkraft. Lyckligtvis är energiöverenskommelsen ett stort steg på vägen mot mer förnybar energi och ett minskat beroende av kärnkraft. ---- Förbudet mot att bygga ny kärnkraft tas bort, men det kommer knappast att vara ekonomiskt intressant att investera. Vi ser redan nu att investeringarna hamnar på det förnyelsebara. (Folket 5 mars 2010)
 • Centerpartiets gruppledare i riksdagen, Roger Tiefensee, uttrycker förvåning över de centerpartister som höjer rösterna i den här frågan. – Jag blir väldigt förvånad, eftersom vi har ett stämmobeslut. Så sent som i maj förra året ställde stämman sig bakom energiöverenskommelsen. Efter det har våra riksdagsledamöter också i praktiken redan tagit det här beslutet i riksdagen. Det som återstår nu är egentligen bara att ta beslut om något som är konsekvenser av det som vi redan har ställt oss bakom, säger Centerpartiets gruppledare i riksdagen, Roger Tiefensee. (Ekot Sveriges Radio 30 januari 2010)
Stefan Tornberg, Norrbottens län
 • Centerpartiet har återigen varit med och skrivit ett nytt blad i svensk politisk historia. Med den överenskommelse i klimat- och energipolitiken som alliansen gjort kommer Sveriges elförsörjning inte längre vara beroende av vattenkraft och kärnkraft. ---- Nu klargörs att den förnybara energin får spela en större roll i svensk energipolitik och att kärnkraften i framtiden ska fungera på marknadens villkor. (Piteå-Tidningen 10 februari 2009)
 • Ny kärnkraft alltmer osannolik (Rubrik i blogginlägg 18 februari 2010)
 • Demokratiska spelregler gäller även i riksdagsgruppen (Rubrik i blogginlägg 29 januari 2010 med kritik av centerpartister som tänker rösta nej)
Gunnel Wallin, Skåne läns norra och östra:
 • Vi har som centerpolitiker inte övergett vårt motstånd mot kärnkraften med alla dess miljörisker. Nu har det visat sig att den också är mycket riskfylld ekonomiskt. ----Viktigt i detta sammanhang är att i regeringens energiuppgörelse slås fast att inte en enda statlig krona ska satsas direkt eller indirekt för att subventionera kärnkraften i Sverige. Och kraftbolagens ekonomiska ansvar vid eventuella olyckor skall också skärpas kraftfullt. Därför är det vår bedömning att även om möjlighet öppnas för att byta ut befintliga reaktorer mot nya när de tjänat ut om 1520 år så är det inte troligt att några nya reaktorer kommer till, därför att alternativ energi blir billigare och bättre.(Debattartikel i Helsingborgs Dagblad tillsammans med Sven Bergström 14 februari 2009)
 • Diskussionen om kärnkraftens vara eller icke vara har åter blossat upp efter det att några riksdagsledamöter från Centerpartiet har gått ut och sagt att de är tveksamma till att bifalla vårens energi- och klimatproposition. Någon vill till och med rösta nej. ---- Överenskommelser ska hållas. Vi är beredda att stå för följdbesluten men det förutsätter att alla bidrar och inte obstruerar och det gäller både kärnkraftsvänner och kärnkraftsmotståndare. (Debattinlägg tillsammans med Lennart Pettersson i Helsiongborgs Dagblad 22 februari 2010)
Claes Västerteg, Västra Götalands läns södra
 • För ett hållbart klimat måste vi satsa på det förnybara. Centerpartiet tycker att det finns bättre sätt att producera el än att använda kärnkraft. ---- Vad som också är viktigt att lyfta fram i sammanhanget är att kärnkraften framöver inte kommer att subventioneras på något sätt, varken direkt eller indirekt. Det är också kärnkraftsindustrin som får ta det fulla ansvaret om något skulle hända. I och med det obegränsade skadeståndsansvaret försvinner incitamenten till att bygga nya reaktorer. Lönsamheten ligger i det förnybara. Centerpartiet är alliansens gröna röst och det borgerliga miljöpartiet. Jag kommer att stå upp för den viktiga energiuppgörelse som träffats inom alliansen och rösta ja till både dess helhet och de ingående delarna. (Svar till Naturskyddsföreningen i Borås Tidning 27 mars 2010)
 • …..nog borde även Greenpeace applådera de förändringar som kommit till stånd tack vare överenskommelsen. Vi har redan valt den förnybara sidan (Svar till Greenpeace i Dagens Miljö 10 mars 2010)
 • Centerpartiets Claes Västerteg tycker inte att Vattenfall ska investera i kärnkraft till skillnad från Folkpartiets Carl B Hamilton. – Givetvis måste man ha ett kunnande om man ska investera i något så komplicerat som ny kärnkraftsproduktion, men jag ser inte det som en nödvändighet att man ska vara med i diverse projekt ute i Europa. Jag värnar i stället om att Vattenfall är ett bolag som har en god lönsamhet. Jag ser det som en stor risk att vara med i nya kärnkraftsprojekt i Europa. Jag tror att Vattenfall kommer fram till den slutsatsen också. (Ekot Sveriges radio 25 november 2009)
Solveig Zander, Uppsala län:
 • Det är i dag 30 år seDaN kärnkraftsomröstningen. Under dessa år har socialdemokratiskaregeringar misslyckats med avvecklingen av kärnkraften. Inte ens när Miljöpartiet och Maria Wetterstrand blev socialdemokraternas regeringspartner har det hänt något. För första gången ser vi nu att det går åt rätt håll tack vare Centerpartiets roll i Alliansregeringen. (Upsala Nya Tidning 23 mars 2010)
 • Centerpartiet har åter varit med och vänt blad i svensk politisk historia. Regeringen har i och med överenskommelsen i klimat och energipolitiken tydligt satt ned foten på den förnyelsebara vägen. Sveriges elförsörjning kommer inte längre att vara beroende av vattenkraft och kärnkraft; kraftfulla satsningar görs på vindkraften. Närmare en avveckling av kärnkraften har vi aldrig varit, tack vare satsningarna på den förnybaraenergin. (Enköpings-Posten 14 februari 2009)
 • Industrin måste ha energi, men inte för alltid av kärnkraft. Vad ska man ha i stället? Ja, det finns ju hur mycket som helst. Först och främst måste hushållen minska sin förbrukning. Vem utvecklar det? Se´n måste vi få nya energikällor t ex värma fjärrvärmeanläggningar med havre. Det måste inte vara gigantiska anläggningar utan det kan vara små. Det skulle ge ett öppet landskap, jobb åt bönderna och kretsloppet skulle fungera. (Bloggen 20 juni 2006)
Anders Åkesson, Kalmar län:
 • Mikael Karlsson frågar om jag kommer att rösta nej till en politik som innebär att vi styröver till mer förnybar energi? Mitt svar är att jag kommer att stå upp för den energiuppgörelse som träffats inom Alliansen och rösta ja till både dess helhet och dess ingående delar. (Svar till Naturskyddsföreningen i Ölandsbladet 30 mars)
 • Centerpartisten Anders Åkesson från Kalmar säger i dag till P4 Kalmar att han kommer att följa partilinjen i den kommande omröstningen i riksdagen och att han efter den här vintern blivit smärtsamt medveten om att kärnkraften i dag är en viktig del av den svenska elproduktionen. (Radio P4 Kalmar Kalmar län 23 mars 2010)
Per Åsling, Jämtlands län:
 • Med riksdagsbeslutet om klimat- och energipropositionen blir Sverige ledande i Europa när det gäller satsningar på förnybar energi. Överenskommelsen är historisk och ger de långsiktiga spelregler som energimarknaden behöver. ---- Centerpartiet har inte bytt åsikt när det gäller kärnkraften. (Länstidningen 2 april 2009)
 • Per Åsling säger också han nej till att bygga kraftverk i orörda vatten. Kärnkraftsfrågan slingrar han sig om. Den finns inte på energiagendan nu, menar Per Åsling. - Men man får inte vara religiös om kärnkraft och det är inte jag. Nu kör vi så här fram till 2010. Hur energipolitiken utvecklas under de här åren får styra hur vi hanterar de tio reaktorerna, säger Per Åsling (Östersunds-Posten 16 november 2006)
Det har tagit sin tid att googla de 29 centerpartistiska riksdagsledamöternas ståndpunkter i kärnkraftfrågan. Men det har varit mycket intressant och undan för undan växer en bild fram av vad som har hänt och hur det är ställt. Till dessa reflektioner återkommer jag när jag har sugit litet mera på dem.

1 kommentar:

Anso sa...

Tack för ditt fantastiska arbete, Lasse. Mycket intressant.