torsdag 10 december 2009

TT sätter vingar på dansk anka

"Årtionden av massivt folkligt motstånd mot kärnkraft har försvunnit."

Så började en artikel på första sidan i Berlingske Tidende i måndags. Påståendet i den stora morgontidningen bygger på en "undersökning" som redaktionen beställt. "Nyheten" spreds snabbt i danska medier och svenska TT hakade på. Rubriken i Helsingborgs Dagblad blev Nu vill danskar ha kärnkraft och Sydsvenskans ledarskribent påstod att "Nu har opinionen vänt på en ölkapsyl. Kärnkraften betraktas inte längre i första hand som ett hot utan som ett löfte." Rubriken på ledarsidan löd: Från nej tak till hvergang.

Tittar vi närmare på Berlingske Tidendes "undersökning" får vi veta att den består av en fråga som Gallup ställt till ett antal danskar. Varken antalet danskar eller deras svar redovisas i Berlingske, bara "slutsatsen" att "54 procent är helt eller övervägande positiva till att använda kärnkraft i kampen mot klimatförändringarna." Men Niels Henrik Hooge, aktiv i Det ekologiska rådet, bad att få se hela frågan och hela svaret. Så här ser det ut:

När Niels Henrik Hooge igår föreläste på Det ekologiska rådet om "Perspektiv i den danska kärnkraftdebatten" pekade han på två förhållanden som gjorde den danska Gallup-frågan problematisk:
  • Frågan kan tolkas både empiriskt (Kommer kärnkraft att användas i klimatkampen?) och normativt (Bör kärnkraft användas i klimatkampen?)
  • Frågan och svaren säger inte heller något om inställningen till att införa kärnkraft i Danmark.
Hooge redovisade också tidigare opinonsmätningar - den senaste från oktober 2009 då 91 procent var positiva till vindkraft, 87 procent till solkraft och bara 5 procent till kärnkraft. Hans konklusion är att "stödet för kärnkraft under perioden är i stort det samma medan stödet för sol- och vindkraft har gått kraftigt framåt" och att "införandet av kärnkraft inte har några utsikter att bli ett seriöst politiskt tema i Danmark. En eventuell rekommendation för kärnkraft från Klimakomissionen nästa år gör ingen skillnad. Enda följden kan bli att den undergräver kommissionens auktoritet."

Danmark har ingen kärnkraft, mycket tack vare det arbete som bedrevs av OOA - Organisationen til Oplysning om Atomkraft. Hösten 1979 besökte jag en konferensen i Aarhus som OOA anordnade tillsammans med en del fackliga organisationer. Jag blev inspirerad och förbluffad: Hur var detta samarbete mellan miljörörelse och fackföreningsrörelse möjligt? De trygga fackliga företrädarna, som såg ut som vilka svenska betonghäckar som helst, tittade på mig, log och sa: Ni svenskar är så disciplinerade.

När jag idag kollar OOA på nätet kan jag läsa att den upphörde som aktiv gräsrotsorganisation 31 maj 2000. Den hade goda skäl att besluta om sin "lukning":
Lukningen blev besluttet efter OOA's succes med at opnå sine hovedmål. Først og fremmest besluttede et flertal i Folketinget i 1985 at opgive alle planer om atomkraft i Danmark. Efter endnu 14 års sej kamp kunne OOA i 1999 fejre lukningen af den første atomreaktor på Barsebäckværket, der ligger kun 20 km. fra København, mens lukningen af den anden reaktor trak ud helt til d. 31 maj 2005.

Miljöaktuellt

2 kommentarer:

Inger.Widell sa...

Även om OOA hade all anledning att känna sig belåtna när sista Barsebäcksreaktorn stängdes, och tyckte att de kunde luta sig tillbaka och andas ut, så är det nog ändå skäl att skaka liv i den tidigare så livskraftiga organisationen.
Ringhals, med sina många problem och sin dåliga säkerhetskultur, ligger inte så långt bort. Skulle en olycka hända där ligger både Århus och Köpenhamn
illa till. Vindar och regn för radioaktiviteten längre än så, lärde vi oss efter Tjernobyl.

Ingegerd Jansson sa...

Sedan är det fortfarande så att kärnkraften handlar inte bara om energi, det handlar om vilket samhälle vi vill ha. Dom miljöeffekter som uranbrytningen har räknas alldrig med, dom risker som transporter av radioaktivt avfall innebär, när terrorhotet hänger över oss,ingår inte i kalkylen.Och då återstår förvaring av avfallet i hundratusentals år! Det är ett väldigt högt pris för mer energi!