söndag 6 december 2009

Köpenhamn: Klimatdeklaration på väg underifrån

Igår fick jag utkast nummer 2 till den "People's Declaration" som just nu arbetas fram på Klimaforum 09 i Köpenhamn. På sin hemsida presenterar sig Klimaforum 09 som "dit og mit klimatopmøde" dit alla bjuds in för att skapa en grön och socialt rättvis framtid. Ett av målen för Klimaforum 09 är att i en demokratisk process arbeta fram en deklaration som (i alla fall för tillfället) har rubriken "System Change - Not Climate Change". Det första plenarmötet för att diskutera deklarationen äger rum klockan 10 på tisdag i Klimaforum 09s lokaler nära Hovedbangaarden i Köpenhamn. Två dagar senare är det meningen att deklarationen ska vara klar.

Jag är förstås nyfiken på vad man säger om kärnkraften så här långt i arbetet med deklarationen och jag ser att den nämns på två ställen. Först i deklarationens inledning:
Klimatutmaningen hänger oupplösligt samman med såväl andra kritiska ekologiska problem som med komplexa sociala frågor. Det finns inga verkliga lösningar om inte såväl social och och ekonomisk rättvisa som ekologiskt medvetande tas med i beräkningen. Det är mycket viktigt att förstå att båda dessa frågor är laddade med konflikter: Å ena sidan en konflikt mellan rika och fattiga som blir än mer markerad av de förras miljöskuld till de senare. Å andra sidan en konflikt mellan falska, kortsiktiga lösningar, som kärnkraft, biobränsle (agro-fuel), CCS och handel med utsläppsrätter, och en verkligt uthållig omställning grundad på förnybara resurser och energibesparingar.
Deklarationen återkommer till kärnkraften när man för fram olika krav och alternativ i diskussionen om "vägar för omställning". Då heter det:
Vi reser starkt motstånd mot de marknadsorienterade och teknologi-centrerade lösningar som lagts fram av många företag, regeringar i Nord och internationella finansinstitutioner, särskilt när det förekommit otillbörligt inflytande av företagsintressen vid utformningen av nationella regleringar som berör energi och klimatförändringar. Vi avvisar teknologiska "patentlösningar" som kärnenergi, biobränsle (agro-fuel), CCS, biochar, genetiskt framställda energigrödor och geo-engineering, som bara skapar nya typer av miljöhot utan att i grunden lösa klimatproblemen. Handel med utsläppsrätter och off-setting är också falska och orättvisa instrument eftersom de behandlar en gemensam planetär resurs - atmosfären - som en vara som kan ägas och säljas och köpas.
Läs även andra bloggares åsikter om , ,
dn

3 kommentarer:

Diana sa...

Ja!! Hurra! Så bra detta låter. Vad kan jag göra mer än att hålla tummarna?
Verkligen hoppingivande! Tack, Lasse!

Michael Karnerfors sa...

Alltså det här fattar inte jag. Det pratar hela tiden om att det är akut med utsläppen... det är kris... vi måste få ned skadliga utsläpp så snabbt som möjligt...

...och så betraktar man ändå uppenbart ren teknik som fel?!

Tar ni utsläppsproblemen på allvar eller är det bara ett svepskäl för att pusha er åsikt?! Varför säger ni nej till effektiva och utsläpps-snåla dellösningar? 85% av cldens energi kommer ifrån förorenande förbränningskällor, och ni tycker att vissa rena kilowatt-timmar inte är "fina" nog?

Christoffer Willenfort sa...

enkelt utryckt, lita aldrig på stater som måste ha "demokratiskt" i namnet. eller upprop som måste ha "folket" i namnet

För anledningen till det är att staterna inte är demokratiska och uppropen inte alls har med folket att göra.