måndag 7 december 2009

Vietnam inför Köpenhamn: "Kärnkraft klimatvänlig investering"

Nu har försöken att föra in kärnkraften i klimatförhandlingarna nått mainstream-medierna. Svenska Dagbladet ägnar idag en stor artikel åt Vietnams kärnkraftplaner. Landets klimatförhandlare Nguyen Khac Hieu anser att kärnkraft borde kunna ses som en klimatvänlig investering, och därmed ingå i någon av de mekanismer som innebär finansiering med klimatpengar från industriländerna. "Vid förmötet i Barcelona i höstas öppnade en del länder för att kärnkraft kan ingå i 'clean development mechanism', CDM", säger Nguyen Khac Hieu. "Vi är mycket intresserade av den möjligheten". Han menar också att den teknologiöverföring som förhandlas inom ramen för det nya klimatavtalet borde kunna inrymma kärnkraft.

Artikeln fortsätter:
Men med dagens regler är det inte troligt att ett kärnkraftsbygge skulle godkännas av den styrelse som bedömer CDM-projekten. Reglerna säger inte uttryckligen nej till kärnkraftsprojekt, men det står att länderna som har utsläppstak enligt Kyotoprotokollet ska ”avhålla” sig från krediter från dem. Men de reglerna gäller den första åtagandeperioden som sträcker sig till och med 2012. I Köpenhamn förhandlar man om det klimatavtal som ska gälla därefter, från och med 2013.

– Det finns en lista på nya projekttyper som diskuteras som CDM-projekt. Där är kärnkraft med. Men min känsla är att de flesta länder inte tycker att frågan om vilka projekt som ska ingå i CDM i framtiden är den viktigaste att diskutera i Köpenhamn, säger Ulrika Raab vid Energimyndigheten. Hon ingår i svenska delegationen i Köpenhamn och har även suttit med i CDM-styrelsens ”executive board”. Dessutom är de flesta CDM-projekt mindre investeringar än kärnkraftverk, till exempel energieffektivisering, vindkraft, utvinning av metan från soptippar, biogasanläggningar på gårdar.

–Ett vindkraftprojekt går att räkna hem i utsläppsrätter på kortare tid. Man kanske hellre vill ha en säker intäkt tidigare än mycket mer pengar senare, säger Ulrika Raab. Hon kan inte bedöma om kärnkraften har samma politiska medvind i förhandlingarna om ett nytt klimatavtal som i Sverige och västvärlden. "Nu diskuteras nya typer av mekanismer, men jag tror inte att någon lyfter upp kärnkraften som exempel för att sälja in sin idé."

Jag har tidigare bloggat om den här frågan:
  • Varning för kärnkraft i Köpenhamn. Här.
  • Kärnkraftverk i Syd blir klimatbistånd från oss? Här.
  • Köpenhamn: Kärnkraftmotståndare uppåt väggarna. Här.
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,
ab
svd

2 kommentarer:

Diana sa...

Jag tycker att de som ska bestämma om kärnkraft ska ha 120 universitetspoäng i kunskap om alla kärnkraftens nackdelar innan de fpr öppna munnen. Man kan ju bli rädd för mindre än att statsmän tar så lättvindigt på kärnkraft.

Anonym sa...

Snarare borde man ha 120 poäng kärnfysik innan man uttalar sig.

/Starvid