torsdag 11 mars 2010

Debatten går vidare på Ring P1s hemsida

Klicka på bilden för att göra den större

Igår lade Ring P1-redaktionen på Sveriges Radio in ett inlägg av mig på sin hemsida. Det är ett litet exempel på samspelet mellan så kallade gamla och nya medier. Det började med ett antal kärnkraftkritiska samtal till Ring P1 förra veckan. Om detta bloggade jag här. Sedan skrev en av mina läsare till Ring P1-redaktionen och tyckte att avfallsfrågan skulle lyftas in på deras hemsida som man gör med en del ämnen. Resultatet blev att redaktionen bad mig skriva ett kort inlägg. Inlägget och de debattinlägg som sedan följt kan läsas här.

Så här skrev jag:

I Sverige är det i lag förbjudet att bygga nya kärnkraftreaktorer. I sitt valmanifest lovade allianspartierna att detta förbud inte skulle rivas upp under mandatperioden. I sin regeringsdeklaration upprepade statsministern detta löfte. Men idag vet vi att detta var lögner på högsta politiska nivå. Snart lägger nämligen regeringen fram den proposition där man föreslår att nybyggnadsförbudet ska avskaffas.

Det är med sådana lögner och sådant förakt för demokratin som kärnkraftindustrin hålls vid liv. Just nu lever man högt på lögnen om att kärnkraften ska rädda klimatet. Men som professor Christian Azar sagt behöver kärnkraften klimatet mer än vad klimatet behöver kärnkraften. Konsumentverket har redan prickat E.ON för dess reklamkampanj om att kärnkraften är koldioxidfri.

De problem som ledde till att samtliga riksdagspartier vid folkomröstningen 1980 ville stoppa kärnkraftutbyggnaden är lika stora år 2010. Men idag diskuteras de inte. Kärnkrafthökar som Jan Björklund tycks till exempel inte bry sig om att avfallsfrågan är olöst och att civil kärnkraft ökar risken för kärnvapenspridning.

De inlägg som följt spretar åt alla möjliga håll och är överlag intressanta att ta del av. Kärnkraftanhängarna dominerar som de brukar göra i kommenterandet på nätet men tonen är mycket mera sansad än den ofta är. Här är några citat:
Att kärnkraften skulle vara en klimaträddare är naturligtvis bara dumheter. Om det är något som kan rädda klimatet så är det en övergång till vegetabilisk kost, avveckling av fossila bränslen, minskning av energianvändningen, användning av förnyelsebara energikällor...... (Eric Karlsson)

Nya reaktorer ska vi inte bygga, men öppna de vi stoppade bör man göra tills bättre ersättningsmöjligheter finns. Man hade möjlighet att starta upp dessa nu under den här kalla vintern. Vaför tror ni att man undvek det?? (Kim)

Hörde på ett långt radioprogram om slutförvaringen och där kom det fram att det inte är bra att gräva ner kärnavfallet allt för långt eftersom det i en snar framtid går det att ta vara även restavfallet... (Lars Olov)

Svenska reaktorer förorenar mest bland alla länders reaktorer runt Östersjön.
Forsmark är värst och har legat ensam i topp sedan Tjernobyl-olyckan! (Per Hegelund)

Min första demonstation var MOT KÄRNRAFTEN och den genomfördes i vår lilla stad. En mycket märklig tillställning där de flesta mer eller mindre skämdes för sitt agerande, men ändå tyckte och kände att de måste SÄGA IFRÅN. Sedan stod allt stilla, ingenting hände och nu ställer det partiet, som var ett av motståndarna, upp på samarbete med ombyggnad av desamma. ----Svenska folket borde ställa till med en stor demonstation och visa var i står. UPP TILL KAMP EMOT SVEKET. (Ing-Britt)
Nästan ingen nappar på mina ord om klimatlögnerna som kärnkraftindustrin sprider. I ett av inläggen upprepas däremot påståendet att kärnkraften är koldioxidfri. Men Konsumentverket har alltså redan prickat E.ON för deras marknadsföring under den parollen. Här är Konsumentverkets brev där man begär in ett yttrande av E.ON som i sin tur begärt och fått anstånd med sitt svar till 4 april eftersom man behöver anlita advokat.

3 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

De som tror att kärnkraften ska rädda klimatet verkar inte ha en aning om hur mycket kärnkraft som skulle krävas. 200 mya kärnkraftverk om året i oändlig tid - och vilket uran skulle de drivas med? Se http://www.alternativstad.nu/Dokument/karnkraft-racker-inte.html

Proportionerna skulle behöva illustreras drastiskt, grafiskt för att gå hem.

Pierre Ringborg sa...

När gamla uvar går in på nymedia blir gammelmedia oroliga. Då vill de att man ska vara med. Se på Schlaug.

Lantzelot sa...

"Nästan ingen nappar på mina ord om klimatlögnerna som kärnkraftindustrin sprider."

Lasse, varför hänga upp sig på just den här detaljen? Personligen tycker jag att det är bra att E.ON får en näsknäpp angående sin marknadsföring, rätt skall vara rätt. Men du kan lita på att alla kärnkraftanhängare kommer vara på hugget så fort någon gör liknande utfästelser om andra energiutslag. Många tycks tro att byggande och drift av vindkraftverk och andra "miljövänliga" energislag inte har några som helst miljökonsekvenser.

All energiproduktion har någon form av miljöpåverkan, i slutändan är det den total miljöpåverkan per producerad kilowatt-timme som spelar någon roll, och där står sig kärnkraften rätt bra.