tisdag 9 mars 2010

I morgon är dom olydiga igen

I eftermiddags träffade jag de olydiga. De kallar sig så, Solveig Ternström och Eva Selin Lindgren, centerpartisterna i riksdagen som blivit riksbekanta för att för att de följer sin egen övertygelse i kärnkraftfrågan. De berättade för mig att i morgon är det dags igen: då kommer de att vägra att trycka på ja-knappen när Skatteutskottets förslag om uttagsbeskattning i vindkraftkooperativ behandlas.

Bakgrunden är att
Skatteverkets förra året gjorde en avsiktsförklaring om att börja ta ut skatt i vindkraftkooperativen på mellanskillnaden mellan elpriset på börsen Nordpool och det pris andelsägarna betalar på elleveranser från de egna kooperativen. Hotet om den nya skatten lade en död hand över rörelsen som producerar 10 procent av den svenska vindkraftselen, skrev Dagens Nyheter. Antalet sålda andelar och intresseanmälningar för nyteckning av andelar i vindkraft minskade med mellan 80 och 95 procent under år 2009 jämfört med hösten 2008.

Motvinden för kooperativen omvandlades snart till en motionsflod i riksdagen. 70 riksdagsledamöter i alla riksdagspartier agerade på olika sätt för att få till stånd en förändring. Men i skatteutskottet blev det den gamla vanliga visan: den borgerliga majoriteten avslog motionerna och de rödgröna skrev en reservation.

Och i morgon onsdag ska riksdagen fatta beslut. "Men vi kommer inte att rösta för regeringens förslag", säger Eva Selin Lindgren och Solveig Ternström i ett pressmeddelande idag:
Vi vill uttala ett starkt stöd för alla dem som nu kämpar mot den straffskatt på vindkraft som hotar dem genom den s k ”uttagsskatten”. De är våra hjältar! Uttagsskatten innebär att enskilda människor som använt sina sparpengar eller satt sig i skuld för att investera i gemensamt ägd vindkraft skall betala skatt på den el de genererar åt sig själva! Skatt på elförsäljning till tredje part är OK, men det som nu föreslås är orättvist och kränkande. Det strider också mot de ideal vi inom Centerpartiet arbetat för, nämligen att stärka människors egenmakt och investeringsvilja i de gröna näringarna.

Det är fel att betrakta livsförnödenheter som tillgång till el och värme för eget bruk som något som samhället skall beskatta om det ägs gemensamt men inte enskilt! Vad väntar i framtiden dem som gemensamt skaffar sig sol-el på fastigheter som rymmer fler än en enskild lägenhet?
Hela pressmeddelandet finns här.

Nu undrar jag om det blir fler än två olydiga riksdagsledamöter vid voteringen i morgon. Faktum är att diskussionen om den odemokratiska svenska riksdagen långsamt växer. Den finns i ett nätverk i riksdagen, över partigränserna, och i söndags uppmärksammades den i God morgon Världen! i Sveriges radio under nedanstående rubrik:

Riksdagens förlorade makt
Idag styr partieliterna medan riksdagsmännen
har reducerats till lydiga knapptryckare.
Lyssna här!

Uppdatering 11 mars:
När riksdagen igår debatterade uttagsskatten uppstod en märklig och förvirrande situation. Centerpartiets gruppledare i kammaren, Roger Tiefensee, meddelade att centern i kontakt med en del vindkraftkooperativ höll på att ta fram ett förslag som skulle neutralisera den uttagsskatt som kritiserades i de motioner som den borgerliga majoriteten i Skatteutskottet avstyrkt. Men Centerns förslag finns ännu bara som ett centerpartistiskt löfte som "vi kommer att driva i de kommande budgetförhandlingarna". Protokollet från gårdagens riksdagsdebatt finns här - debatten om vindkraftskooperativens uttagsskatt börjar i anförande 109. Idag voterade man om motionerna. Eva Selin Lindgren och Solveig Ternström tryckte på "Avstår" när avslagsyrkandet från Skatteutskottets majoritet röstades igenom.

1 kommentar:

Lantzelot sa...

Det är skit att straffbeskatta vindkraftkooperativ på det här sättet.
Men när samma personer tjatar om det felaktiga med en hypotetisk subventionering av kärnkraften (vid en stor olycka med konsekvenser av Tjernobyltyp, vilket gör det än mer hypotetiskt), samtidigt som man tycker att det är helt ok att kärnkraften betalar drygt 4 miljarder kronor per år i straffskatt, då blir det svårt att hylla våra olydiga hjältar.