måndag 22 mars 2010

Uranet i riksdagen: Samvetsfråga för tio centerpartister

Centerpartiet är inte längre ett miljöparti. När riksdagen i morgon behandlar "Vissa mineralpolitiska frågor" får vi antagligen en ny bekräftelse på det. Den korta versionen lyder så här:
I fem motioner från tio centerpartister föreslås att minerallagen ska ses över i syfte att stärka det kommunala inflytandet i prospekterings- och provborrningsskedet när det gäller uranbrytning. Motionerna avslås av den borgerliga majoriteten i Näringsutskottet där centerpartisten Jan Andersson ingår. Däremot tillstyrks motionerna i den rödgröna oppositionens gemensamma reservation. I riksdagen i morgon finns alltså en majoritet till stöd för de centerpartistiska motionerna - om inte de centerpartistiska motionärerna röstar emot sina egna motioner. Vilket de gör? Eller kanske inte?
Den längre versionen är ännu mera avslöjande för hur Centerpartiet suddar ut sin gamla miljöprofil genom att underordna sig de andra partierna i alliansregeringen. Den kommer här:

Vid Centerstämman i Örebro i maj förra året hände följande:
Jämtlandscentern fick med sig övriga Centerpartiet på ett förslag om att utreda minerallagen med syftet att se över möjligheten att införa ett kommunalt veto för uranprospektering. Under stämman diskuterades frågan om ett kommunalt veto mot uranprospektering. Nu ska minerallagen utredas om det finns någon möjlighet att införa ett uranprospekteringsveto för kommunerna. (Östersunds-Posten 9 maj)
Centerstämman i Örebro gav vika för kraven från framför allt Skaraborg och Jämtland angående uranfyndigheter i de västgötska platåbergen. Efter en lång debatt gick partistyrelsen med på att se över minerallagen för att bland annat stärka kommunernas möjligheter att agera tidigare. (Skaraborgs Allehanda 12 maj)
Detta beslut på Centerstämmans ledde till att Centerpartiet numera på sin egen hemsida skriver under rubriken Förnybar energi:

Centerpartiet vill genomföra en översyn av minerallagen för att pröva möjligheten att stärka det kommunala medinflytandet redan i projekterings- och provborrningsskedet.

De centerpartistiska motioner som behandlas i morgon vill med andra ord genomföra Centerstämmans beslut och Centerpartiets politik. Yrkandet i motionerna lyder
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av minerallagen för att pröva möjligheten att stärka det kommunala medinflytandet redan i prospekterings- och provborrningsskedet.
Tillsammans med tre motioner från socialdemokrater och tre från miljöpartister föreslås de centerpartistiska motionerna avstyrkta med följande motivering av Näringsutskottets majoritet:
Motioner om uranprospektering och uranbrytning i Sverige avslås av riksdagen med hänvisning bl.a. till att den kunskapsgenererande verksamhet som uranprospektering innebär är berättigad av flera skäl och att såväl prospektering som brytning av uran redan i dag omgärdas av särskilt strikta miljörestriktioner. Vidare framhåller utskottet att regeringen nära följer tillämpningen av minerallagen.
I sin gemensamma reservation föreslår de rödgröna i Näringsutskottet att riksdagen tillstyrker de fem motionerna från centerpartisterna. Centerpartisten i Näringsutskottet, Jan Andersson från Halland reserverar sig däremot inte till stöd för sina partikamrater och Centerstämmans beslut.

De tio motionärerna från Centerpartiet, som säkert behöver stöd och uppmuntran inför morgondagens debatt och beslut, är Lennart Pettersson, Skåne, Eva Selin Lindgren, Göteborg, Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson, Västra Götaland, Staffan Danielsson, Östergötland, Per Åsling, Jämtland, Sofia Larsen, Örebro län, Sven Bergström, Gävleborg samt Birgitta Sellén, Västernorrland. Deras e-postadresser finns här.

Med riksdagens behandling av uranfrågorna i morgon avslutas en etapp i den livliga diskussion som utbröt efter statsministerns uttalande i september att det är logiskt med svensk uranbrytning om det byggs nya kärnkraftverk i Sverige. Frågan skiljer de politiska blocken från varandra och kommer säkert att bli viktig i valrörelsen i vissa län. Vi får en vink om detta i det särskilda yttrande som de rödgröna ledamöterna i Näringsutskottet låtit införa i utskottets betänkande:
Vi ser inte framför oss någon uranbrytning i Sverige och avser i regeringsställning att genomföra de förändringar av lagstiftningen som är nödvändiga för att säkerställa detta principiella ställningstagande. Det vore bra om den nuvarande regeringen kunde redovisa hur den ser på eventuell uranbrytning i Sverige.
Näringsutskottets betänkande med reservationer finns här.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Alla minns vi väl Torbjörn Fälldins yttrande om att INTE '...dagtinga med sitt samvete...'

Makten och härligheten är nog det enda som lockar vissa maktsugna Centerpartister idag.

Gubben Hedlund må vrida och vända sig i sin grav!

Tacka vet jag Vänstern, dom är iaf trogna sina löften i det fallet!

/Kajsa-Stina

Anonym sa...

Hur ser den nya FMKK-styrlsen ut?

Lasse sa...

Till anonym:

Årsmötet i söndags valde två ordförande för Folkkampanjen: Göran Bryntse (omvald) och Lotta Hedström (nyvald). Till kassör omvaldes Jan Ternhag.
Nya i styrelsen är Erik Danielsson, Kent Pettersson och Nina Drakfors.
I styrelsen sitter också fyra ledamöter som valdes på två år 2009: Eia Liljegren, Eva Moberg, Rolf Hansson och My Leffler.
Akko Karlsson och Inger Widell som också valdes 2009 på två år lämnade vid årsmötet i söndags styrelsen på egen begäran.

Erik Berg sa...

Lasse: Jag skulle vilja komma i kontakt med dig angående det här, om du kan antingen maila eller ringa mig. Mina kontaktuppgifter finns uppe till höger på http://approximationer.blogspot.com

mvh
Erik Berg