onsdag 30 september 2009

Den obehagliga historien om kärnkraftavfallet

Politik är bland mycket annat minnets kamp mot glömskan. Jag tänker på det nu i kväll när jag läser om det svenska kärnkraftavfallets historia. Det är en otäck historia. Man måste nästan försöka glömma den för att inte börja klättra på väggarna. Och det är väl det man gör, glömmer den alltså. Ty hur många tänker på den historien idag och hur många i de uppväxande generationerna har fått den berättad för sig?

En mycket kort version låter så här:

1976 förlorade de svenska socialdemokraterna regeringsmakten för första gången på 44 år. Nu skulle de borgerliga ta över. Det var bara ett problem: partiledaren i det största borgerliga partiet, Centerpartiets Torbjörn Fälldin, hade sagt, och säkert menat, att han inte tänkte sätta sig i en regering som laddade kärnkraftverk.

Men det gjorde han och Barsebäck 2 laddades. Då var sex kärnkraftverk i drift men fler skulle det i alla fall inte bli. I regeringsdeklarationen var man nämligen överens om att stifta en villkorslag som skulle ställa så hårda krav på avfallsfrågans lösning att det i praktiken blev omöjligt att uppfylla dem. Formuleringen i lagen, när den antogs 1977, löd:
Tillstånd (att starta reaktorn) får meddelas endast om reaktorns innehavare har visat hur och var en helt säker slutlig förvaring av använt, ej upparbetat kärnbränsle kan ske.
Hade lagen följts hade Sverige aldrig fått mer än sex kärnkraftverk. Fortfarande idag, 32 år efter villkorslagens tillkomst, är dess krav nämligen inte uppfyllda. Det var detta de radiolyssnare påmindes om som idag lyssnade på P1 morgon och Vetenskapsradion Klotet. En forskningsrapport visade att mycket tyder på att den lösning med kopparhylsor som SKB - Svensk Kärnbränsleförsörjning - har satsat på inte är tillförlitlig eftersom kopparn visar sig korrodera också i syrefri miljö. Och den professor i Kärnavfallsrådet - en vetenskaplig kommitté under Miljödepartementet - som ombads kommentera de nya uppgifterna sa i stort sett att ja, i så fall får vi hitta på något annat.

Jag har alltså i kväll aktiverat mitt minne och eldat under min vrede (se dikten i gårdagens dagboksblad!) med att läsa om avfallshistorien och den aktuella forskningsrapporten. Det gör man t ex med hjälp av den informativa hemsidan för MKG -Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning. Här är några bra länkar:
  • MKGs pressmeddelande om forskningsrapporten. Här.
  • MKGs artikel om radioprogrammet "Klotets" inslag om de nya forskningsrönen. Här.
  • MKGs artikel om den nya forskningsrapporten. Här.
  • Forskarnas egen artikel i tidskriften Catalysis Letters. Här.
  • Radioprogrammet Klotets hemsida med programmet (både textversion och ljudfil) och debatt i kommentardelen. Här.
  • P1 morgons intervju med professor Willis Forsling i Kärnavfallsrådet. Här.
  • "Avfall - avfallskedjans syn på den svenska hanteringen." Här.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Vad härligt att det finns sådana som du, Lasse!
Jag heter Diana Fernlund, bor i alunskifferlandet Oviken och har ännu inte fattat hur man ska fylla i rutan nedan så där tog jag anonymt. Jag är med i Facebook, startade en blogspot, men orkade inte fortsätta.

Michael Karnerfors sa...

Så en total förflyttning på mindre än 3 meter på 2 miljarder år, utan koppar, utan buffert, och med en stor cyklisk vattengenomströmmning... det är inte bevis nog?

MKG? Dags att döpa om det till "Miljöorganisationernas Sabotagegrupp Mot Fungerande Lösningar".

/Micke

Johan Swahn sa...

Hej Mikael "Micke" Kamnerfors, från Nuclear Power Yes Please!

Inte ens SKB skulle påstå att det använda går att använda en naturliga analogi i Afrika som grund säkerhetsanalysen av ett slutförvar i svensk berggrund. Den som sätter sig in i frågan förstår att det inte är en trivialitet att visa att kopparkapslar omgivna av lera klarar av att skydda högaktivt avfall från omgivande grundvatten i hundratusentals år. Annars så skulle det bara vara att peta ner kapslarna i berget.

Det finns de som tror att det är en myt att strålning är farligt. Men det gör inte Strålsäkerhetsmyndigheten. Eller MKG.

Bästa hälsningar,

Johan Swahn

Kanslichef
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG
Box 7005, 402 31 Göteborg

Telefon: 031-711 00 92   Fax: 031-711 46 20
Mobil: 070-467 37 31
E-post: johan.swahn [vid] mkg.se
Hemsida: http://www.mkg.se