måndag 30 november 2009

E.ON anmält för klimatlögn

Klicka på bilden för att göra den större

Igår publicerade E.ON en jätteannons i våra största dagstidningar där man påstår att kärnkraftens stora fördel är att det är en helt koldioxidfri energikälla. Det är inte sant och företaget har nu anmälts till Konsumentombudsmannen för "vilseledande reklam och annan marknadsföring".

Dessvärre är E.ON inte ensamt om att ljuga om kärnkraftens inverkan på klimatet och eftersom denna mytbildning har fått pågå ostört har kärnkraftbolagen kunnat framställa sig som miljövänner. På Folkpartiets landsmöte nyligen låg dessa osanningar till grund för beslutet att på sikt inte nöja sig med att "bara" bygga tio nya svenska kärnkraftverk. Någon vecka tidigare skrev Hans Bergström, Dagens Nyheters förre chefredaktör, på tidningens ledarsida att "det svenska systemet för elproduktion redan är nära idealiskt. Hälften vattenkraft, hälften kärnkraft. Helt ren elproduktion, utan något utsläpp av koldioxid."

Den hittills mest pålitliga studien av olika energislags påverkan på klimatet har utförts vid Stanford-universitet där man räknat fram ett medelvärde av 103 granskade livscykelanalyser. Tabellen nedan visar resultatet.

Klicka på bilden för att göra den större

Tar man dessutom hänsyn till kärnkraftens dåliga prestanda när det gäller tillgänglighet, sjunkande uranhalter i de fyndigheter som kommer att utvinnas framöver m.m. stiger siffran för kärnkraftens utsläpp av koldioxid per producerad kWh. Studiens slutsats är att kärnkraft och kol är de energislag som är sämst med hänsyn till klimatet.

Till ovanstående ska naturligtvis läggas kärnkraftens olösta avfallsfråga, kopplingen till kärnvapenspridning, uranbrytningens miljöpåverkan, uranbrytningens inverkan på natur och miljö, uranvapnens skadliga hälso- och miljöeffekter (vapnen utnyttjar restprodukter från anrikningen av uran) - förhållanden som aldrig nämns av dedn "rena kärnkraftens" marknadsförare.

Man kan anmäla E.ON för felaktigheterna i annonsen med e-post eller vanlig e-post. Man ska bifoga annonsen med anmälan. Här kan man läsa hur man gör.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

22 kommentarer:

Simon Holmström sa...

Ett jättebra inlägg. Fast den där bilden om vilka energislag som släppte ut koldioxid var ganska uppskattad och kanske lite felaktig, fanns det massor med fina argument mot kärnkraften.

Jag som ålänning skriver också blogginlägg om kärnkraft.

Jan Wiklund sa...

Men 66 är ju inte så dåligt. Det ligger ju i alla fall på samma planhalva som vattenkraft och är långt bättre än de riktigt skitiga källorna typ kol och diesel.

De stora problemen med uran ligger väl på andra ställen. Giftigheten t.ex. - men också att det inte finns särskilt mycket av den och att det inte räcker på långa vägar för att ersätta fossilbränslena.

Johan sa...

På vilken grund anser du att Sovacool studie är den mest pålitliga? Varför förkastar du tex

Daniel Weisser i "A guide to life-cycle greenhouse gas (GHG) emissions from electric supply technologies" Energy 32

Luc Gagnon, Camille Belanger, Yohji Uchiyama "Life-cycle assessment of electricity generation options: The status of
research in year 2001", Energy Policy 30 (2002)

Vasilis M. Fthenakisa, Hyung Chul Kima, "Greenhouse-gas emissions from solar electric- and nuclear power: A life-cycle study" Energy Policy 35 (2007)

S.M. Rashad, F.H. Hammad, " Nuclear power and the environment: comparative assessment of environmental and health impacts of electricity-generating systems", Applied Energy 65 (2000)

Young Eal Lee, Kun Jai Lee, Byong Whi Lee, "Environmental assessment of nuclear power generation in korea",
Progress in Nuclear Energy. Vol. 37 (2000)

Tokimatsu et al, "Evaluation of lifecycle CO2 emissions from the Japanese electric power sector in the 21st century under various nuclear scenarios" Energy Policy, Volume 34 (2006)

och slutligen också Öko institutes livscykelanalys, Öko institutet kan man knappast beskylla för att vara positiva till kärnkraft.

Johan sa...

Jan,

Uran är ungefär lika giftigt som bly, varken mer eller mindre. Att det skulle finnas lite uran är dessvärre än inbiten myt som cirkulerat i evigheter.

Se gärna detta blogginlägg jag skrivit om det
http://gronarealisten.blogg.se/2008/august/vars-gar-gransen-for-energimassigtekonomiskt.html

Speciellt tabellen på slutet som visar hur mycket uran som finns i olika halter.

Linda Saveholt sa...

Tack för dina reaktioner! Jag har sedan nyår skrivit flera insändare till Dagens Nyheter och efterlyst en saklig debatt om kärnkraften. Dn har inte antagit någon av mina insändare. De har heller inte haft en enda seriös sakligt analyserande artikel om kärnkraften och dess konsekvenser. Jag har varit starkt kritisk till deras journalistik och de osanningar om kärnkraften som ständigt uttalas. Det går nästan inte att uppfatta det budskap de om och om förmedlar på annat sätt än en slags smygpropaganda. Det är särskilt skrämmande när man i en tid som för många människor präglas av stor ekonomisk oro och rädsla försöker få människor att tro att vi inte har något val, att vårt enda sätt att rädda vår miljö och vår välfärd skulle vara genom något så befängt som kärnkraftverk.

Diana sa...

Till Johan
Du glömmer att uran är radioaktivt!
Att bly är giftigt är känt, romarna lär ha druckit vin ur blybägare, vilket blev romarrikets fall.
Blybarnen visades nyligen på TV. Svenskt avfall i Chile. Det var ingen saga.
CO2 är inte giftigt! CO2 ingår i det naturliga kretsloppet. CO2 tas upp av växter, som producerar O2 för oss att inandas. Problemet är att vi förbrukar för mycket energi!

Till Jan! 66 är klart större än 0!
Man måste förstå företag som ser sin framtid hotad, att de vräker på i sina annonser, de har de finansiella musklerna, som vi andra saknar. Här må förnuftet gälla. Idag skrev jag en satir med annonsen framför ögonen. http://pardus1.blogspot.com/

Johan sa...

Diana det finns inget som gör radioaktiva ämnen unikt farliga jämfört med andra farliga ämnen.

Just uranets raditoxicitet är så låg att den är helt försumbar jämfört med dess kemiska toxcicitet. Uran är extremt lågaktivt. Man ska hanterar rent uran precis på samma sätt som bly, med handskar på sig. Något annat behövs inte.

På tal om 66 vs 0. Ingen energikälla har noll i utsläpp. Även sol och vind kräver mineraler som ska brytas, betongfundament som ska läggas etc.

Kikar man överskådlig över de livscykelanalyser som gjorts så ligger vindkraft, vattenkraft och kärnkraft i princip lika när det gäller co2 utsläpp. I vissa är kärnkraft lägst, i andra är vattenkraft lägst. Medans solkraft generellt är lite mindre bra. Men alla 4 släpper blott ut hundradelar av vad kolkraft gör. Att debattera vilken av de 4 som har lägst utsläpp är egentligen hårklyveri.

Fredrik sa...

@Johan
jag håller med om att det egentligen är lite hårklyverier att debattera co2 utsläppen kärnkraft vs. vindkraft. Men anledningen att använda sig av Sovacool är ju att det är en metastude som väger samman många olika studier. Flera av de studier du listade behandlas också av den. Själv tycker jag de viktigaste argumenten mot att byggandet av kärnkraft ska vara en del av det vi gör för att minska co2-utsläppen är att det är att det inte behövs, och att kärnkraft är långsammare och dyrare än att bygga de alternativ som också gör att man kommer bort från kärnkraftens baksidor. Varför skulle någon vilja bygga mer kärnkraft om man måste?

Fredrik sa...

@Johan
jag håller med om att det egentligen är lite hårklyverier att debattera co2 utsläppen kärnkraft vs. vindkraft. Men anledningen att använda sig av Sovacool är ju att det är en metastude som väger samman många olika studier. Flera av de studier du listade behandlas också av den. Själv tycker jag de viktigaste argumenten mot att byggandet av kärnkraft ska vara en del av det vi gör för att minska co2-utsläppen är att det är att det inte behövs, och att kärnkraft är långsammare och dyrare än att bygga de alternativ som också gör att man kommer bort från kärnkraftens baksidor. Varför skulle någon vilja bygga mer kärnkraft om man måste?

Johan sa...

Om jag minns rätt av det jag läst så har Sovacool fått kritik för att han cherrypickat studier som visar höga utsläpp medans han ignorerar studier som visar låga utsläpp, för att få de medelvärden han själv önskar. Men jag har aldrig själv orkat gå igenom hans referenser för att kontrollera.

Att kärnkraft inte skulle behövas, eller vara långsammare/dyrare att bygga ut än alternativen håller jag definitivt inte med om. Men även här tycker jag det är en lite meningslös debatt. OM kärnkraft vore dyrare och långsammare så är det väll bara ta bort alla hinder mot att bygga ny kärnkraft, för då kommer industrin ändå inte vilja investera i det.

Lasse Karlsson sa...

Johan,
på vilken grund kallar jag Sovacools studie den mest pålitliga?
svar: jag bygger på uppgifter från kunniga människor som jag litar på (och det hade förstås varit bra om jag skrivit ut det eftersom jag inte för mitt liv vill låtsas vara en expert som jag inte är),
i den sitsen sitter vi ju nästan alla: vem ska vi lita på? (det fick en bra illustration i diskussionen om Cimatgate i Studio Ett i radion i idag),
sedan jag skrev E-ON-inlägget har jag tittat på Stanfordprofessorn Mark Z Jacobsons Review of solutions to global warming, air pollution, and energy security http://www.stanford.edu/group/efmh/jacobson/PDF%20files/ReviewSolGW09.pdf,
hans uppgifter bekräftar väl på det hela taget Sovacool samtidigt som han spär på med en del andra för kärnkraften koldioxidökande faktorer,
i den sammanlagda utvärderingen (som inte bara räknar med koldioxiden) placerar han kärnkraft och kol tillsammans i gruppen "less desirable",
f ö menar jag fortfarande att E.ON och andra som talar om den helt koldioxidrena energikällan kärnkraft är vilseledande propagandister (men menar också att det är andra faktorer som gör att jag är mot ytterligare kärnkraftutbyggnad)

Lasse Karlsson sa...

Johan,
när det gäller uran (jag talar nu om dess farlighet, inte om tillgången) förstår jag faktiskt inte hur du tänker,
om du har tid att läsa Gordon Edwards' artikel "Uranium: The deadliest metal" http://www.ccnr.org/uranium_deadliest.html skulle det vara intressant att höra din kommentar

Lasse Karlsson sa...

jag instämmer med Fredrik: kärnkraften är för dyr, tar för lång tid att bygga och behövs dessutom inte. Betr "behövs" är Mikael Azars m fl studie "Energiläget 2050" intressant, den bygger på att kärnkraften är avvecklad 2025 och skissar dels ett materialistiskt, dels ett postmaterialistiskt scenario,
deras kommentar är viktigt: svårigheterna är inte tekniska eller ekonomiska - de är politiska. Precis som när det gäller världsfattigdomen: det är en fråga om makt och organisation.

Johan sa...

Lasse,

ja har inte läst Edwards artikel och ska jag vara ärlig kommer jag nog inte läsa den heller. Ccnr är inte en pålitlig organisation och när jag haft missnöjet att läsa skrifter därifrån tidigare så har jag helt enkelt häpnats över hur de medvetet förvillar.

Min åsikt om uran grundar jag på att jag studerat strålskydd etc. Det finns inget inom den vetenskapliga litteraturen som stödjer ccnr's påståenden och rent bondförnuft kan övertyga en om hur lätthanterligt uran är. Så länge man inte slickar på en bit uran dagligen så kan jag inte tänka mig hur man skulle kunna ta skada. Tyvärr har hela diskussionen blivit skev pga allt svammel som sprids om utarmat uran som används i pansarbrytande projektiler.

Jacobsons studie är bland de knepigaste jag läst. Hans metodik är inkonsekvent rakt igenom och när han börjar nämna co2 utsläpp pga kärnvapenkrig så idiotförklarar han dessvärre sin egen studie, även han masserar hejfriskt siffrorna för att förvandla kärnkraftens låga utsläpp till högre.

Men vi verkar hålla med varandra om att kärnkraftens co2 utsläpp inte är något problem. Koldioxidfri är ett problematiskt uttryck, men det används lika slapphänt och felaktigt då man talar om koldioxidfri energi från förnybar energi. Så om ingen reagerar då man "ljuger" om vindkraft så ser jag ingen anledniing att bli upprörd då det gäller kärnkraft. Helst skulle jag vilja att företagen sa att vind, vatten och kärnkraft är låg utsläpps energi.

Unknown sa...

@johan: Man kan iof inte säga att det inte är ngt "unikt farligt med radioaktiva ämnen" -
radioaktiviteten i sig behöver förvisso inte vara livsfarlig, men är ändock en faktor att ta hänsyn till vid hanteringen.

@Lasse Karlsson:
Ang länken:
Den var helt fel ute.
Det står ju klart och tydligt: uran är inte så farligt - utan de ämnen som uran sönderfaller till.

Det är allmänt känt att radon inte är hälsosamt om man långtidsexponeras -
ännu värre blir det om man tex är rökare eller jobbar i dammiga miljöer -
det är alltså INTE uran - utan Radon som är farligt !

Radon finns det dock ett effektivt motmedel mot,
och eftersom man nu i modern tid vet om faran så minskar också skador och dödsfall relaterade till radon.
Motmedlet heter ventilation!
Men att säga att uran är farligt för att en del sönderfallsprodukter är det är felaktigt skulle jag vilja säga.

Och "...killing uranium miners and those living in contaminated homes... spreading deadly radioactive poisons over vast areas of the earth"
- en enormt stor överdrift!
-Urangruvarbetare utsätts för samma risker som andra gruvarbetare. Och om vi talar om moderna gruvor i väst, tex Kanada, så är man medveten om riskerna och nuförtiden har man vidtagit många åtgärder mot hälsorisker i gruvor !
-conterminated homes: Här pratar han om radonrisken i hem, ngt som vi i Sverige känner till väl: Men förutom att radongasen härstammar från uranhaltig skiffer så har detta inget att göra kärnkraft eftersom uranet är i marken vare sej vi vill det eller ej !!!
-"spreading deadly radioactive poisons over vast areas of the earth" : retoriken är solklar - men vad menar han egentligen!? Han får det att låta som ett moln av radioaktivt stoff ligger över gruvorna och sprids över hela jorden och utrotar allt levande !!??
I just kanada förekommer uranhalter på upp till 20% - där använder man speciell utrustning och skydd - och där kan jag tänka mig att direkt damm är ngt värre än vanligt gruvdamm.
Andelen uran i den malm som bryts på de flsta andra ställen, inklusive om man skulle bryta det i sverige, är bara ca 0.1 - 1 % - och där behövs ingen specialbehandling av malmen/dammet...

Vad som däremot är oroväckande är de slamupplag som använts, iaf för 20-30 år sen, för att lagra restprodukterna.
Detta är inte unikt för uranbrytning utan även svenska företag, tex boliden, har gjort samma fel !
Här handlar det om att oavsett vad vi bryter - må det vara aluminium till vindkraftverk, eller uran till kärnreaktorer,
så måste vi påverka företagen så att detta görs så miljövänligt som möjligt !

I alla de studier som jag har läst så är kärnkraft mindre co2-utsläppande än i princip allt utom vattenkraft !
Vindkraften ligger ungefär på samma siffror - förutom, av ngn anledning, om man använder uran från Sydafrika.

När det gäller framtida energislag:
Det finns mig veterligen inga bekräftade studier som pekar på att vind/solkraft allena skulle bli billigast att bygga ut med !
Kärnkraft är i de flesta studier billigare eller lika dyrt som vindkraft.
Men egentligen är det en ickefråga:
Vi kommer inte att klara energiförsörjningen, även om vi effektiviserar, om vi inte bygger ut kapaciteten.
Iaf inte om vi skall dra över transportsektorn till icke-oljeberoende samt behålla konkurrenskraften mot omvärlden.

Vi behöver alla energislag - inklusive kärnkraft !

Bränsle- och avfallsproblematiken finns det lösningar på. Och om vi får en gryende optimism så finns det dessutom gott om nyare reaktorkonstruktioner som är ännu driftsäkrare och till och med konsumerar det nuvarande avfallet så vi får ned både volymer och slutlagringstider avsevärt (Bla ryssland och kina kommer inom kort bygga s.k. Fast breeders)!
/K

Michael Karnerfors sa...

Marc Jacobson har sågats i småbitar för att hans "studier" gör allt de kan för att kasta skit på kärnkraft. Det mest uppenbara att han är ute i smutskastande syften är när han slänger in kostanden för brinnande städer efter ett kärnvapenkrig i balansräkningen mot kärnkraft.

Hur man än vrider och vände rpå det hela har kärnkraft uppenbara fördelar: det är en säker, ren, tillförlitlig kraftkälla. Efter 55 år i drift har civil kraftproducerade kärnkraft ett näst intill perfekt säkerhetsmässigt track-record, med ett enda undantag. Detta undantag, som vida understiger vissa andra industriolyckor som har skett i vår historia, berodde inte på tekniken och vår kunskap utan var ett direkt resultat av den idioti som var Sovjetunionen.

Uran är ett ämne som skall behandlas med respekt, precis som alla andra tyngre metaller, vare sig de heter bly, kvicksilver eller kadmium. Men det är inte vare sig magiskt eller speciellt svårhanterligt.

Att påstå att kärnkraft inte kan bidraga till att minska utsläpp är inte särskilt respektfullt mot verkligheten. Om man skall tro WWF's siffror är nationer som satsat helhjärtat på kärnkraft ibland de som är absolut bäst i utsläpps-statistiken. Sverige ligger på 47 gram koldioxid per kilowatt-timme. Frankrike ligger på 86 g/kWh. Jämför detta med Tyskland, UK, USA och Kina, som ligger på 495, 572, 625 och 771 g/kWh. Sverige ligger alltså på utläppsnivåer 90 till 94% lägre. Jag vet itne vad ni tycker, men jag tycker definitivt att detta skall ses som bidragande till att Sveriges utsläpp hålls nere.

Och med tanke på att utbyggnadstakten för andra rena kraftkällor inte direkt kan skryta med någon hejdundrande utbyggningstakt, medan kärnkraften har demonstrerats att den kan byggas med god fart, så menar jag att om ni påstår att kärnkraften inte kan dra sitt strå till staken, då anser ni också att inget annat kan det heller. Kinererna bygger Westinghouse AP1000 på 5 år nu. Med serietillverkning talar man om byggtid för AP1000 på ned till 2 år efter att grunden gjutits. Hur snabbt får ni upp 5000 vindsnurror?

Det finns ingen anledning att utelämna kärnkraft ur mixen på ren pin tjiv.

Michael Karnerfors sa...

*fniss*

Rättelse: "...till stacken..." skall de ju vara.

Fredrik sa...

Det stora problemet som inte beaktas i sammanhanget är att de flesta gröna alternativ (förutom kärnkraft) ofta inte är hållbara i form av storskalig energiproduktion.

Ofta skördar de s.k. "miljöalternativen" en väldigt utspädd form av energi, vilket innebär att mycket kontruktionsmaterial/råvaror behövs för att producera en viss mängd energi. Flertalet miljöalternativ innebär också en form energiproduktion som aldrig kan utnyttjas i form av baskraft - dvs sådant man kan bygga välfärden i länder kring. För detta ändamål är fossila energislag, kärnkraft och vattenkraft fortfarande ohotade.

För att bygga bort kol- och oljeberoendet i världen (Sverige är inget problem - vi är ett föregångsland) måste vi dock ta hjälp av samtliga alternativ som är miljövänliga, däribland kärnkraft.

Anonym sa...

KÄCKA "A-tomtar" RISKERAR SKAPA ETT "ENERGI-SAAB"

Atomfantasterna får det hela tiden att låta som om "vi" ständigt behöver mer energi. Vilka är "vi"?

Om "vi"=Sverige visar ju fallet Vattenfall m m att detta land inte behöver mer "produktion av energi". Det är därför V-fall expanderat utomlands, för att kunna tjäna pengar på att sälja energi där. I Sverige blev det ingen business.

Den som är ärlig inser att Sverige kommer att kunna spara och effektivisera bort atomkraften. Alltså är den onödig och alla käcka "A-tomtars" utläggningar likaså.

Vad "A-tomtarna" pratar för är att Sverige ska (fortsätta!) sälja el utomlands. Vilket snart också kan bli helt onödigt i takt med att alla mogna industriländer minskar energibehovet, när tung industri flyttar vidare till Kina, Indien...o s v.

Överskottet kommer dessutom snart att spädas på ytterligare av rysk gas.

Vill "vi" vara rationella och undvika ett "energi-SAAB" ska Sverige altså satsa på att utveckla det som är vettigt och samtidigt avveckla det som är onödigt, giftigt, naturförstörande och krigsfrämjande.

Tack för att du driver denna debatt, Lasse!

Erik Eriksson, Falun

Michael Karnerfors sa...

Den som är ärlig inser att Sverige kommer att kunna spara och effektivisera bort atomkraften

Varför skulle vi vilja bli av med den? Den är ren, säker och effektiv. Varför utesluta den ur energimixen?

Unknown sa...

@Erik Eriksson, Falun:
Om du vill sätta epitet så kan vi sätta epitetet "Anti-A-tomtenissar" alla som är emot att inkludera kärnkraft i energimixen...

Även om vi skulle kunna effektivisera så mkt de närmaste 10-20 åren så att vi inte behöver bygga ut kärnkraften så betyder inte det att vi kan lägga ned den !

Och vi kan INTE ersätta en såpass stabil energikälla som kärnkraft (eller vattenkraft heller om det nu hade varit tal om den) med vind + sol - helt enkelt eftersom dessa är för volatila !

Iof skulle man kunna tänka sig att ha olja eller gas som backup - men det är det väl ingen som vill - att övergå från en miljövänlig energimix till en som inkluderar fossila bränslen - eller !??
Biobränsle kan också vara ett alternativ- men nu finns det många studier som visar att det komemr bli rätt hård konkurrens om biobränslen när oljan börjar sina (läs bli mkt mkt dyrare) - så det handlar om en bråkdel av den energi som behövs...

Och som sagt: Varför utesluta kärnkraften !!?
Ja det finns faktorer att ta hänsyn till - men det finns det i all industri och energiproduktion!

/K

Johan sa...

Anonym,

Båda sidorna gör sig dessvärre björntjänsten att generalisera motståndarna.

Själva anledningen till att jag förespråkar kärnkraft är just därför att jag vill avveckla det som är "onödigt, giftigt, naturförstörande och krigsfrämjande".

Kärnkraft har redan idag lägst ekologiskt fotavtryck av alla energikällor och med den enorma teknikutvecklingen som är möjlig(man kan reducera fotavtrycket till en hundradel av dagens) så finns det ingen annan nu existerande energikälla som kan konkurrera i renhet.

Min syn är i princip identisk med den Jesse H Ausubel ger uttryck för i sina publikationer.
http://phe.rockefeller.edu/jesse/JAbibliography.html

Speciellt denna

http://phe.rockefeller.edu/docs/HeresiesFinal.pdf