onsdag 26 maj 2010

Vad tänker Centern nu?

I förra veckan råkade jag träffa Erik Ullenhag, partisekreterare i Folkpartiet. Jag frågade honom hur han såg på Näringsutskottets beslut att stödja Sven Bergströms förslag att med en skärpt skrivning förhindra statligt stöd till ny kärnkraft.
- Det har vi tyckt hela tiden, sa Ullenhag.

- Så du tror att kärnkraften kan stå på egna ben?

- Javisst.
Sedan sa han något intressant:
- Jag tror att basindustrin kommer att satsa på att ha egen kärnkraft.
Det var särskilt intressant eftersom jag dagen innan hade hört precis samma sak från en energiexpert i det rödgröna lägret. Han refererade till en träff med den elintensiva industrin där det mellan raderna framgick att industrin hade en egen agenda.
- En storskalig lösning med kärnkraft som är lätt att styra och kontrollera värderas högre av dem än ett komplicerat projekt med en massa småskalig förnybar energi. Även om kärnkraften skulle bli litet dyrare per kilowattimme.
Och idag, som ett brev på posten, kommer två sidor i Ny Teknik där vi kan läsa:
Basindustrins bolag Industrikraft och statliga kraftjätten Vattenfall väntas inom kort bilda ett bolag som ska investera miljarder i ny svensk elproduktion. – Om tidtabellen håller bildar vi ett samriskbolag före sommaren, säger Magnus Hall, styrelseordförande i Industrikraft. Målet är att ge svensk basindustri tillgång till ny el när kärnkraftverken tjänat ut och säkra låga elpriser – för lång tid framöver. Att investera i kärnkraftsel och bygga en ny reaktor är ”huvudlinjen”, enligt Magnus Hall.
Beslutet om att bilda Industrikraft blev offentligt i höstas - av en händelse ett par timmar innan Socialdemokraterna skulle diskutera energifrågan på sin partikongress. Det blev stor uppmärksamhet i medierna och jag bloggade om det här. Så här såg det ut i Aftonbladet 30 oktober.

Dagens uppgifter i Ny Teknik är med andra ord en nyttig påminnelse om att basindustrin och kraftbolagen arbetar vidare på den inslagna vägen. Och naturligtvis undrar jag vad de 29 centerpartisterna i riksdagen tänker när de läser detta. Sven Bergström skriver i sin motion att det är en närmast akademisk fråga om vi ska ha ett förbud mot ny kärnkraft eller inte . "Det blir ändå inget byggt. Knappast någon kan tro att Sverige skulle bli det första land i världen där kärnkraft kan byggas utan statligt stöd."

Åtminstone på en punkt har Sven Bergström i alla fall fel: Det finns en del som tror att Sverige kan bli det där landet. Det är bara att läsa Ny Teknik.

4 kommentarer:

Mikael Böök sa...

Sedan sa han något intressant:

- Jag tror att basindustrin kommer att satsa på att ha egen kärnkraft.Det är detta teknokratiska självsvåld som bör förbjudas politiskt, genom demokratiska beslut. Men endast en europeisk rörelse för demokrati förmår sätta den så kallade "basindustrin" på plats.


Vi bör kräva att ett förbud mot kärnvapeninnehav samt mot utbyggnad av kärnkraften skrivs in i EU:s konstitution.


Jöran Spångberg sa...

Är det så att nyare kärnkraftverk är effektivare än de äldre? Sker det inte en teknikutveckling även på detta minerade område?

Jag har någonstans läst att det tom skulle finnas nedskalade kärnkraftverk som i princip skulle finnas på den egna industrianläggningen. Kan detta vara sant?

Diana sa...

Alla kärnkraftverk producerar avfall, det ena värre än det andra.
Om det ska finnas människor kvar, så måste kärnkraften stoppas! Må lagen om avveckling få finnas kvar!

Jöran Spångberg sa...

Bästa Diana jag förordar icke kärnkraft bara konstaterar att pengar är viktigare än människor.
En handfull förmögna förvaltar sitt kapital och vi har inget att sätta emot.
Det andra faktum är att våra egna pensioners värde styrs av hur bra näringslivet förmår tjäna pengar och om näringslivet tror att man tjänar mer pengar med hjälp av billig kärnkraftsel får pensionärerna högre pension.