måndag 10 maj 2010

Falsk matematik, typ vindkraft

Igår inledde P1-morgon i Sveriges Radio en serie reportage och debatter om aktuella valfrågor. Först ut var kärnkraften. Medverkande var socialdemokraternas näringspolitiske företrädare Tomas Eneroth och moderaternas energipolitiska talesperson Anna Kinberg Batra. Mot slutet av inslaget sa hon:
"Om man tittar på vindkraften så skulle till och med dom optimistiska prognoserna leda till att den kan ersätta kanske en trettionde-del av kärnkraften. Var ska ni få de andra tjugonio trettionde-delarna ifrån?"
Detta är struntprat. Förra året levererades 50 terawatttimmar (TWh) kärnkraftel. "De optimistiska prognoserna" för framtida vindkraft skulle då, enligt Kinberg Batras matematik vara 1,67 TWh. Men redan i fjol levererade vindkraften 2,5 TWh. Nu kan man invända att 2009 var ett extremt dåligt år för kärnkraften men också jämfört med ett extremt bra kärnkraftår som 2004 (75 TWh) var vindkraftens andel redan i fjol en trettionde-del. (Källa: Energimyndigheten här och här.)

Hur ser då "de optimistiska prognoserna" för svensk vindkraft ut. Rimligen är det vad Energimyndigheten beskriver i sin senaste rapport om Energiläget: "Riksdagen har på förslag av regeringen beslutat om en nationell planeringsram för vindkraften som motsvarar 30 TWh år 2020, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs." Lägg därtill potentialen för energieffektivisering, bioeldade kraftvärmeverk och utvecklingen av andra förnybara energikällor och vi kan konstatera att svensk energiförsörjning utan kärnkraft inte är något tekniskt eller ekonomiskt problem - "bara" ett politiskt.

Jag börjar bli övertygad om att det hos många finns en mental blockering som hindrar dem från att se vindkraftens möjligheter och att Anna Kinberg Batras falska matematik är ett exempel på det. Det är inte så länge sedan som jag själv häpnade när jag förstod vad som på kort tid hade hänt i Tyskland. Där levererade vindkraftverken 2008 40,4 TWh (här). Från 1998 till 2009 har den installerade effekten ökat från 2875 till 25777 Megawattimmar. Jag tvivlar på att till exempel Johannes Åhman reflekterat över dessa och andra upplysningar om alternativens potential när han utan vidare kan skriva på Dagens Nyheters ledarsida att "det i dag inte finns någon realism i att vind- eller solkraft fullt ut skulle kunna tillgodose landets långsiktiga behov av elkraft." (Om energieffektivisering, som så ofta, inte ett ord).

Anna Kinberg Batra torgförde en annan osanning i radion som vi redan hört många gånger från allianspartiernas företrädare. Hon påstod att vindkraften expanderar kraftigt i Sverige som en följd av regeringens energiöverenskommelse i februari förra året. Det är sant att expansionen pågår men den har andra förklaringar. Regeringspolitiken har ännu inte fått effekt - propositionen om "Höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatsystemet" har t ex ännu inte färdigbehandlats av riksdagen. När jag på Energitinget i mars frågade en företrädare för Svensk Vindenergi varför det pågår ett uppsving inom branschen svarade han "EU-direktiven" och när jag frågade varför detta uppsving dröjt så länge, jämfört med t ex Danmark och Tyskland, svarade han "För att vi har haft så gott om el från kärnkraft".

När Anna Kinberg Batra i P-morgon frågade Tomas Eneroth "Var ska ni få de andra tjugonio trettionde-delarna ifrån?" hörde man hur programledaren anropade Eneroth i ett försök att ge honom en chans att svara. Men han fick inte en syl i vädret. Moderaternas talesman bara pratade på och några sekunder senare sa programledaren att tiden var ute och tack ska ni ha. Felaktigheterna blev inte korrigerade. Som så ofta i medierna, alltså: det gick för fort och det blev fel.

5 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Politiker får nog lära sig sånt på sina kurser - släng in en medveten lögn i slutet på programmet så hinner den inte bli rättad.

Michael Karnerfors sa...

Sverige använder 200 TWh energi från fossila kraftkällor varje år. Den totala energitillförsel i den svenka energibudgeten är ca 600 TWh Hur stor andel av det är 2.4 TWh vindkraft?

Du anklagar andra för falsk matte, ändå blandar du korten hej vilt, och jämför Sveriges energibehov med Tysklands vindkraftsproduktion.

Det är som att säga att Sveriges kärnkraft skulle kunna ha 500 % överkapacitet eftersom USA har lite drygt 100 reaktorer. Det är som att säga att hela vårt energibehov redan täcks av vindkraft bara för att Kina förra året installerade dryga 20 GW vindkraft.

Vad är detta om inte falsk matte?

Kärnkraftshatare och vindkraftskramare har en otäck tendens att skönskriva det de tycker om, och att ignorera problem, samtidigt som de svartmålar det som de bestämt sig för att hata.

Grytan skall vara noga med att inte kalla kittlen svart innan den själv fått en översyn med tvättborste. När ni är redo att tala ärligt om era önskedrömmar, då kan man börja at er på allvar. Men så länge ni lovar högt utan att ha en grund att stå på... då får ni stå ut med kritik.

Anna Kinberg Batra sa...

Hej, och ursäkta sen reaktion! Det går fort i radiodebatter ibland och det låter onekligen i det du klipper ut som om lång och kort sikt kom i samma svep där, men det är inte meningen. Jag har siffrorna klart för mig och hittills motsvarar vindkraften ungefär en trettiondel av kärnkraften i elproduktion.

Även om vindkraften fortsätter byggas ut i den fart jag, och säkert du också, vill, och som även de mest optimistiska prognoserna pekar på, blir det mycket, mycket mer än trettiondelar, men under överskådlig tid kan vindkraften inte ersätta hela kärnkraften. Det, men inget annat, var den poäng jag försökte göra. MVH/Anna Kinberg Batra

Anonym sa...

Hej Lasse,

Mycket bra inlägg som vanligt! Till Michael: Räknat i befolkning och energibehov är Tyskland ett mycket större land än Sverige. Självklart måste en stor utbyggnad av vindkraft i Sverige få stor betydelse - även om den är liten i förhållande till vad man gör i Tyskland.
Det är du som blandar äpplen och päron och därmed själv bevisar hur minimal din trovärdighet är i dessa sammanhang.
Till A K Batra: Det är självklart att du använder den överlägsenhet tekniken ger dig i en sådan debatt. Det gör ni ju varje gång från ditt håll - för att efteråt släta över. Sådant kallas hyckleri.

Allmänt: atomkraften ska ersättas med en mix av energisparande i stor skala och olika alternativa energikällor. Av taktiska skäl har sådana som ni två vägrat i 30 år att ens nämna detta.
Mammon talar genom era munnar och när alla vattendrag är förstörda och utan fisk, luften är för giftig att andas och jord och skogar är förödda - då kommer ni att inse att man inte kan äta pengar. (Fritt efter indianskt talesätt.)

Erik Eriksson

Jarl Henrysson sa...

Vindkraften svarar idag för under
3% av vår elproduktion. Den kan
aldrig bli ersättare för kärnkraft.
Verkningsgraden är under 35%. Vårt
"Bästa" verk levererade förra året
el under max 3000 årstimmar (av
8760). Vattenkraften räcker inte
till som "standby". Tron på vind-
kraft är helt orealistisk. Har
fastnad i "politisk korrekthet".
Ingen vågar säga sanningen.
Enbart markägarna är vinnare på
höga arrenden. Alla vi andra får
betala dyrt via elcertifikaten.
Även de en bluffkonstruktion.