tisdag 6 oktober 2009

Internationell konferens i Stockholm om atomenergins avfallsproblem

För en dryg vecka sedan öppnade statsministern för svensk uranbrytning och dagen därpå skapade en KTH-rapport en förnyad diskussion om riskerna med SKBs modell för kärnavfallets slutförvaring. Det borde öka intresset för den konferens som MILKAS - Miljörörelsens kärnavfallssekretariat anordnar 17 - 18 på Hotel Foresta på Lidingör. Hela arrangemanget har rubriken Kärnkraftens Avfallsproblem - från gruva till slutförvar.

Förutom från Sverige kommer föreläsare från England, Finland, Frankrike, Kanada, Ryssland och Tyskland. Bland annat handlar det om följande frågor:
  • Hur påverkas det biologiska livet av de radioaktiva utsläppen?
  • Vad händer med avfallet från gruvorna?
  • Är ett djupförvar en lösning på avfallsproblemet?
  • Vad händer med allt radioaktivt skrot?
  • Hur mycket strålning släpps ut till luft och vatten från våra kärnkraftverk?
Också kopplingarna till vapenproduktion och krig tas upp. Ulla Klötzler från Finland talar under rubriken Kärnvapen - Strålande framtid och svenska Aktionsgruppen mot Radioaktiv Krigföring tar upp Depleted Uran (Ammunitionsuran).

Detaljerat program finns här. Anmälan kan göras här.
Kostnaden är 500 kronor för båda dagarna och 300 kronor för en dag. Lunch och kaffe ingår.

2 kommentarer:

Paul Rimmerfors sa...

Tack Lasse för att du informerar om Milkas konferens! Vi hoppas på brett deltagande, men problemet är som alltid att få dit två särskilt viktiga kategorier, journalister och politiker. Men de är överlastade med inbjudningar och måste sovra. Alla engagerade måste försöka övertyga sina kontakter bland dessa att de får en massa färsk och användbar kunskap om de deltar!
Paul Rimmerfors

Diana sa...

Det finns platser kvar. Reapris, 100 kr per dag och 150 för middagen.