måndag 19 oktober 2009

Uttalanden från Stockholmskonferensen om kärnkraftens avfall

I lördags kväll kom det ett sms från kärnfysikern och kärnkraftmotståndaren Andrey Ozharovskiy till konferensledningen på Lidingö: "Jag är på Arlanda nu. Vad gör jag?"

Andrey Ozharovskiy hade alltså frigivits av de vitryska myndigheterna efter frihetsberövandet en vecka tidigare. På söndag eftermiddag föreläste han, sprudlande av energi, om ännu en kärnkraftrysare under avfallskonferensen. Den här gången var det Ryssland som stod för bränslet. På förslag av Ozharovskiy utarbetade och antog konferensdeltagarna också två uttalanden.

Det första kritiserar Vitryssland för falsarier, bedrägerier och kränkningar av de mänskliga rättigheterna i samband med den så kallade offentliga hearingen i Ostrovets. Ozharahovitskiy var angelägen om att påpeka att han själv, i egenskap av rysk medborgare, nu var oåtkomlig för den vitryska staten. Däremot var de vitryska kärnkraftskritikerna mycket utsatta och löpte risk att stämplas som statsfiender. I uttalandet beskrivs hur arrangörerna i Ostrovets i förväg fyllt möteslokalen med "lojala" medborgare och hur andra intresserade hindrades att delta och göra sig hörda. Arrangörerna förbjöd utdelning av material med kritiska kommentarer och materialet beslagstogs. Andrey Ozharovskiy anhölls, åtalades och dömdes till sju dagars fängelse. (Se också här.)

Stockholmskonferensen vädjar i sitt uttalande till Vitrysslands regering och parlament att inte erkänna detta propagandamöte som en äkta och demokratisk hearing och att följa förpliktelserna i Aarhus- och Espoo-konventionerna. Genom uttalandet (som finns här) uttryckte deltagarna sin solidaritet med Antikärnkraftrörelsen i Vitryssland och vädjar till de vitryska myndigheterna att avstå från repressiva åtgärder mot forskare, unga människor, studenter, miljöaktivister och vetenskapsmän som kritiserar kärnenergin och idén att bygga ett kärnkraftverk i det land som drabbades hårdast av Tjernobylkatastrofen.

Uttalandet avslutas med att mötesdeltagarna uttrycker sin bestämda uppfattning att all verksamhet med atomenergi i Östersjöregionen ska stoppas för att undvika möjliga olyckor, katastrofer och radioaktiv smitta. Därmed knöt uttalandet an till ett av de teman som präglade konferensen. På väggarna utanför konferenslokalen kunde man till exempel läsa att Helsingforskommissionens internationella forskargrupp uttalat att
nivån på radioaktiva nuklider orsakade av människan är högre i Östersjön än i något annat hav eller eller någon annan sjö i hela världen.
Konferensens andra uttalande konkretiserade detta krav på en kärnkraftfri Östersjöregion genom att uttrycka stark oro över de ryska planerna på ett kärnkraftverk i Kaliningrad-regionen nära gränsen till Litauen (och EU). Det statliga ryska kärnkraftbolaget Rosatom tänker använda föråldrad teknologi och har inte gett medborgarna tillfälle att delta i en demokratisk beslutsprocess. Uttalandet slutar så här:
Vi insisterar på att kärnkraftprojekt i Baltikum ska stoppas till oberoende internationella utvärderingar gjorts med deltagande av experter från grannländerna, i synerhet Polen och Litauen. Nya offentliga hearings ska genomföras som är justa och gränsöverskridande inte bara i Kaliningrad utan också i länder som har en gemensam gräns med den ryska regionen.
Hela uttalandet finns här. Ett liknande uttalande uttalande togs av European Greens i Malmö i lördags. Här.

Nu hoppas Andréy Ozharovskiy och övriga deltagare i Stockholmskonferensen att de båda uttalandena i någon form skickas, av organisationer och enskilda, till den ryska resp vitryska ambassaden. I Stockholm är adresserna
Vitrysslands ambassad
Herserudsvägen 5
18134 Lidingö

Ryska Federationens ambassad
Gjörwellsgatan 31
11260 Stockholm

Inga kommentarer: