måndag 11 januari 2010

2010?

För trettio år sedan skrevs året 2010 in i den svenska kärnkraftens historia. Efter avslutad folkomröstning beslutade riksdagen 1980 att 2010 skulle bli det år då det sista svenska kärnkraftverket stängdes.

Men för 13 år sedan suddades årtalet 2010 som slutdatum för kärnkraften bort. Det skedde efter en energipolitisk uppgörelse mellan Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet som lade grunden för stängningen av Barsebäcks reaktorer.

Och för ett år sedan fick 2010 en helt ny innebörd i den svenska kärnkraftens historia. Det blir, om alliansregeringen får som den vill, det år då riksdagen ger grönt ljus för en utbyggnad av svensk kärnkraft. Detta kunde ske, såvitt jag vet, utan att någon enda politiker eller journalist påpekade att regeringspartierna därmed bröt sitt eget vallöfte. I Valmanifest från Allians för Sverige kan man nämligen läsa:
En Alliansregering kommer under mandatperioden 2006-2010 inte medverka till några politiska beslut om avveckling av kärnreaktorer. Inte heller kommer vi att ge förnyade driftstillstånd till de två reaktorer som stängts. Förbudet att uppföra nya reaktorer kommer inte att upphävas under mandatperioden.
Regeringens löftesbrott gäller den kursiverade meningen i det citerade stycket. Tvärtemot vad som där sägs vill ju regeringen nämligen under innevarande mandatperiod upphäva "förbudet att uppföra nya reaktorer" som fortfarande är inskrivet i svensk lag.

Men kommer regeringen att få igenom sin vilja?

Svaret får vi först längre fram i vår när riksdagen tar ställning till den proposition som ännu inte lagts fram men som väntas föreslå att avvecklingslagen avskaffas och Kärntekniklagens förbud mot att bygga nya kärnkraftverk tas bort. Detta föreslås i en offentlig utredning som regeringen beställt och som lades fram i höstas. Just nu sammanställs remissvaren på utredningen på Miljödepartementet.

Men utgången av riksdagens omröstning är långtifrån given. Så här såg det ut på riksdagens anslagstavla när regeringens energiproposition behandlades i juni förra året:

Vid det tillfället ställdes inte frågan om kärnkraften på sin spets. När detta sker senare i år är det troligt att flera centerpartister kommer att rösta med oppositionen. Om fyra av ja-rösterna ovan går över till nej-sidan får denna majoritet.

De här siffrorna borde sätta fart på landets kärnkraftmotståndare!

Inga kommentarer: