söndag 31 januari 2010

Rena lögner från Vita huset

I förra veckan, i sitt stora tal till nationen, anslöt sig president Obama till dem som inte håller sig till sanningen om kärnkraften. Jag citerar ur hans stora tal till nationen:

...för att skapa mera sådana rena energijobb behöver vi mera produktion, mera effektivitet, mera incitament. Och det betyder byggandet av en ny generation säkra, rena kärnkraftverk i det här landet. (Applåder)

Fem dagar senare bekräftades löftet. I presidentens budget för 2011 står det:

Utveckla marknaden för ren energiteknologi. Budgeten ökar kraftigt stödet för att bygga nya kärnkraftverk genom att öka Energidepartementets lånegarantier till sådana projekt med 36 miljarder dollar till sammanlagt 54,5 miljarder dollar.... Lånegarantin kommer att främja tillkomsten av nya kärnkraftanläggningar..... Budgeten stöder också forskning, utveckling och förevisande av nya kärnkraftanläggningar... För att minska utsläpp av växthusgaser i utvecklingsländerna ska USA hjälpa dem att ta till sig rena energiteknologier... (Originalet här.)

Naturligtvis har inte presidentens tal om den rena kärnkraften fått stå oemotsagd. "Presidenten vet bättre", konstaterar talesmannen för Greenpeace, Daniel Kessler, och skriver att "det finns inget sådant som en "säker" dos radioaktivitet och bara för att nukleära föroreningar är osynliga betyder det inte att den är "ren". I åratal har kärnkraften läckt ut radioaktivt avfall i grundvattnet från underjordiska ledningar och från avfallsbassänger vid anläggningar runt om i landet. "

Kessler påminner om att Obama själv tog upp saken när han var senator i Illinois och radioaktiva föroreningar upptäcktes i dricksvattenreservoarer och omkring Exelons kärnkraftverk i Braidwood. Han föreslog då en lag som skulle tvinga kärnkraftföretagen att anmäla till myndigheterna när det förekommit oplanerade utsläpp av radioaktivt avfall (fissionsprodukter). Men lagen gick inte igenom och i stället har myndigheterna överlåtit åt kärnkraftföretagen att övervaka sig själva. Denna ordning fungerar inte konstaterade Obama på den tiden. Kessler skriver att Obama i sitt agerande var närmast profetisk och han pekar på den senare "syndafloden" av problem med radioaktiva utsläpp. Artikeln avslutas så här

Om president Obama verkligen önskar en ekonomi med ren energi och de arbeten som kommer med den bör han överge det förgångnas misslyckade politik. Kärnkraft är en smutsig och farlig avvikelse från den rena energiframtid som Presidenten har lovat Amerika.

Men bland kärnkraftanhängarna är glädjen stor. En av de tyngsta lobbyisterna i branschen, Nuclear Energy Institute, välkomnade Obamas besked och meddelar samtidigt:

Nuclear Energy Institute inledde idag en ny annonskampanj riktad till beslutsfattare på federal och delstatlig nivå om fördelarna med kärnkraften som Amerikas viktigaste källa till ren elektricitet (clean-air electricity).
Så här ser annonsen ut som skickar lögnen om den rena kärnkraften vidare:
Bakgrunden till president Obamas kärnkraftpolitik är komplicerad. I USA upphörde kärnkraftinvesteringarna i slutet av 1970-talet och trots att George W. Bush försökte få branschen att investera med lånegarantier på 18,5 miljarder dollar hände inte mycket. Finanskapitalisterna på Wall Street ville fortfarande inte ge sig in i detta vågspel. Till detta kommer Barrak Obamas svårigheter att få igenom sina klimatförslag i Senaten (de har tidigare med knapp majoritet godkänts i Representhuset) - när han nu sockrar förslagen med kärnkraft tror många bedömare att tillräckligt många republikanter och tveksamma demokrater i Senaten ska stödja klimatpolitiken.

De sista raderna i Obamacitatet ovan som handlar om utvecklingsländerna ger också en antydan om att Obama-administrationen i en kommande global överenskommelse om klimatet vill få in en skrivning som godkänner kärnkraft som en teknologi i den aviserade "teknologi-mekanismen". Genom denna mekanism kan rika länder tillgodoräkna sig minskade utsläpp av växthusgaser genom klimatprojekt i utvecklingsländerna som de bidrar med finansieringen till.

Samtidigt som Obama vill ge kärnkraften i USA en ny start är man längre än någonsin ifrån ett besked om hur och var avfallet ska slutförvaras. Förra året drog presidenten in stödet för det kritiserade projektet i Yucca Mountains och efter en lång tystnad meddelade energiminister Steven Chu för några dagar sedan att en kommission höjd över partsintressena ("Blue Ribbon Comission") ska försöka hitta ett svara på frågan.

Democracy Now har dessutom uppmärksammat att presidentens nya budget trots hans löfte om att avveckla kärnvapnen begär 7 miljarder dollar för att under de kommande fem åren bl a investera i en ny anläggning för framställning plutonium i Los Alamos, New Mexico . Läs eller hör intervjun med Jay Coghlan från Nuclear Watch of New Mexico här. I Wall Street Journal skriver vicepresidenten Joe Biden om förslaget under rubriken "Presidentens nukleära vision." Biden menar att de nya miljarderna till kärnvapenarsenalen rimmar väl med det tal Obama höll i Prag när han lovade att kärnvapnen skulle avvecklas.

1 kommentar:

Malin Larsson sa...

Men det var kanske inte ett löfte om nya kärnkraftverk? Han vill ju tydligen ha säkra och rena kkr-verk och det har ingen uppfunnit hittills såvitt jag vet. Så det kanske inte blir något? ;)