lördag 23 januari 2010

Hur blir det med "kärnkraftens renässans"?

Klicka på bilden för att göra den större
I mars 2009 gav den tyska Strålskyddsmyndigheten institutet Prognos AB uppdraget att besvara frågan: Kommer vi att uppleva en renässans för kärnkraften de närmaste 20 åren?

I september var studien färdig och svaret blev nej. Kärnkraftens betydelse kommer att minska - antingen man mäter antalet reaktorer eller dess andel av världens totala elproduktion. Bilden ovan sammanfattar undersökningens uppskattning av en "realistisk utveckling" av kärnkraften. Detta visar bilden:
Antalet reaktorer väntas minska från 431 år 2010 till 341 år 2020 och till 309 år 2030. Av de reaktorer som beräknas vara i drift 2030 är 136 befintliga redan idag, 37 är idag under byggnad, 46 är idag på planeringsstadiet och de resterande 90 är på förslagsstadiet. Kärnkraftens andel av världens totala elproduktion väntas minska från 14,8 procent 2006 till 7,1 procent 2030. Det motsvarar en minskning av kapaciteten från 390 GW 2009 till 309 GW 2030.
Hur har då dessa "professionella siare" burit sig åt för att komma till den här slutsatsen?

Man började med IAEAs uppgifter om 45 nu pågående kärnkraftbyggen (av vilka åtta står stilla). Man använde sedan uppgifter från kärnkraftbranschen om antalet nya reaktorer som idag antingen är på planeringsstadiet eller där enbart avsikten att bygga dem har tillkännagetts. Med siffrorna från WNA (World Nuclear Association där bl a Vattenfall och E.ON är medlemmar) landar vi 2030 på 429 nya reaktorer utöver de 436 som var i drift 2009. Lägger man ihop dessa siffror får man 865 reaktorer.

Men detta är en orealistisk siffra av två skäl. För det första måste uppskattningsvis 300 reaktorer stängas senast 2030 för att de börjar bli för gamla. För det andra visar erfarenheten att många av de reaktorer som branschen vill bygga, börjar planera eller rentav börjar bygga aldrig någonsin kommer att tas i drift. Studien från Prognos försöker uppskatta bortfallet genom att värdera de svårigheter och flaskhalsar som framtida kärnkraftsprojekt kommer att möta. Genomgången av dessa aspekter, land för land, mynnar ut i slutsatsen att totalt, i hela världen, 136 nya reaktorer är i drift år 2030. "Protokollet" kan studeras här. Lägger man den siffran till de 136 idag befintliga reaktorerna som är i drift 2030 plus de 37 reaktorer som enligt IAEA för närvarande byggs blir slutsumman 309 - precis som diagrammet överst i det här inlägget visar.

Hela studien från Prognos AB (118 sidor) finns på tyska här och i en engelsk sammanfattning här.

Inga kommentarer: