torsdag 21 januari 2010

Kärnkraften i riksdagens partiledardebatt

Kärnkraften var ingen stor sak i årets första partiledardebatt i riksdagen. Den ansvarige ministern, Maud Olofsson, nämnde den inte med ett ord. Jan Björklund, som de senaste månaderna är det statsråd i regeringen som drivit kärnkraftfrågan, tog upp den i en replik efter Mona Sahlins anförande och i en replik efter Lars Ohlys anförande.

Björklund koncentrerade sig helt på frågan om tillgången på energi, och framför allt då med tanke på industrin. Han försökte utnyttja skepsisen mot kärnkraftavvecklingen inom LO och upprepade sin gamla uppmaning till Sahlin att ta en kärnkraftdebatt på ett antal industriorter. Till Ohly sa han att han had e svårt att få ihop Vänsterpartiets kärnkraftpolitik med "Vänsterpartiets historia som industriarbetarparti".

Det var bara Ohly som berörde den allvarligaste kritiken mot kärnkraften: "Kärnkraften medför stora ingrepp i naturen och sår i jordskorpan som inte kan återställas. Den är farlig vid framställning, och den producerar dessutom ett radioaktivt avfall som vi fortfarande inte har en bra förvaring för." Sahlin sa att regeringen var mera oenig om kärnkraften än de rödgröna och kritiserade dess styrning av Vattenfall. Ingen nämnde ordet energieffektivisering.

Replikskiftena kring kärnkraften har jag lagt ut här.

*
Någon dag tidigare diskuterades kärnkraften på Aftonbladets debattsida. Rubriken på inlägget från Miljöpartiets energipolitiske talesman var Nu får du betala för kärnkraftens fiasko (Här) medan moderate riksdagsledamoten Tomas Tobés inlägg rubricerades Kortsiktigt vilja avvecklakärnkraften (Här) Bolunds inlägg fick hela 191 kommentarer som med få undantag skrevs av (ofta hätska) kärnkraftanhängare.

*
Samtidigt förklarar Ny Teknik varför svensk kärnkraft hade ett skitår i fjol (Här)

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,
svd dn ab

Inga kommentarer: