fredag 29 januari 2010

Sanningen tränger sig på medan kärnkraftlobbyn drömmer

I går kväll berättade Rapport och Aktuellt i två långa inslag att
  • regeringen ännu inte lagt fram sitt förslag till de lagändringar som krävs för att tillåta nya kärnkraftbyggen i Sverige (och att propositionen kommer i mars)
  • regeringens förslag mycket väl kan röstas ner eftersom minst fyra centerpartister på den borgerliga sidan är emot förslaget
  • Maud Olofsson kunde tvinga igenom Centerpartiets kursändring genom att åsidosätta demokratin och använda hot
Det var bra inslag som bröt med den tystnad och desinformation som hittills härskat i medierna om läget för regeringens kärnkraftpolitik. Ännu bättre hade de varit om de klargjort att de fyra centerpartister som motsätter sig regeringslinjen är de enda som inte bryter vallöftet i Alliansens valmanifest från augusti 2006 och som inte sviker statsminister Fredrik Reinfeldts utfästelse i hans regeringsdeklaration i oktober 2006:
"Förbudet att uppföra nya reaktorer kommer att bestå." (Statsministerns regeringsdeklaration)

"Förbudet att uppföra nya reaktorer kommer inte att upphävas under mandatperioden." (Valmanifestet)
Genom klara och modiga ställningstaganden från tre centerpartistiska riksdagsledamöter fick vi en inblick i hur det gick till när centerpartiet gjorde helt om marsch i kärnkraftfrågan:
Det som har hänt ska inte hända i en demokrati. (Solveig Ternström om hur partikansliet pressade henne till att inte delta i riksdagens energidebatt)

Jag tyckte det var fruktansvärt hemskt och pressat - att plötsligt fatta ett så radikalt beslut och sedan liksom trycka ner det i gruppen (Eva Selin Lindgren om det hastigt inkallade krismöte där Maud Olofsson begärde mandat för att ändra partiets kärnkraftpolitik)

Detta var ingen acceptabel demokratisk process. (Sven Bergström om hur en folkrörelse kan hamna på ett sluttande plan)
Maud Olofsson vägrade att delta i Aktuellt igår. I stället fick riksdagsledamoten Claes Västerteg (c) den omöjliga uppgiften att i TV-studion försvara partiledningens agerande.

Aktuellt visade med nedanstående bild hur fyra nej-röster på den borgerliga sidan kan fälla regeringens förslag längre fram under vårriksdagen. (Den fjärde kritiska centerpartisten som nämndes är Kerstin Lundgren.)

TV-inslagen utgick från att ingen socialdemokrat i så fall röstar med de borgerliga. Man nämnde alltså inte att tunga socialdemokratiska kommunalpolitiker på senare tid gjort gemensam sak med kärnkraftsindustrin eller att man på sina håll inom LO ligger närmare regeringens linje än de rödgrönas. "Tillåt kärnkraft!" utropar Pappersindustriarbetareförbundet och i LO:s klimatpolitiska projekt heter det: "Visar det sig att förnybar energi och effektivisering inte uppfyller de kvantitets- och kvalitetskrav som måste ställas på framtida elproduktion bör investering i en ny generation kärnkraft inte uteslutas."

Det är alltså mycket osäkert om det nuvarande förbudet mot nya svenska kärnkraftverk kommer att avskaffas. Men under tiden lever man inom det kärnkraftindustriella komplexet som om saken redan är klar. När Elforsk häromveckan bjöd in till ett seminarium hette det felaktigt och aningslöst att "Regeringens beslut att tillåta att de svenska reaktorerna ersätts med nya har satt fart på förberedelserna hos de europeiska kraftbolagen."

Elforsks seminarium har inte uppmärksammas i svenska medier men i den internationella kärnkraftlobbyns organ World Nuclear News kunde man läsa att The ball gets rolling in Sweden. Författare till artikeln var Daniel Westlén, anställd på Vattenfall Research and Development och en av arrangörerna av seminariet. Westlén finns också med i ledningen för Young Generation som är ett slags ungdomsförbund inom den svenska kärnkraftlobbyn och som bl a stoltserar med att de påverkade FNs klimattoppmöte i Marrakesch i kärnkraftpositiv riktning. I World Nuclear News skriver Westlén bl a att Hans Blix i paneldebatten drömmer om att Sverioge ska bli en framtida stor exportör av kärnkraftel:
'We do need new reactors in Sweden,' he said, 'I am absolutely convinced of that.' Blix noted the financial gain France has experienced by exporting huge volumes of power to neighbours that had taken anti-nuclear stances - Belgium, Germany, Italy and Spain. He said Sweden could also become a regional power exporter, bringing income while helping to reduce emissions in Germany and Denmark.
Det är samme Hans Blix som för 30 år sedan var kampanjgeneral för Folkpartiet i folkomröstningens Linje 2 och då försökte få oss att tro att han ville "avveckla kärnkraften med förnuft".

På Elforsk-seminariet berättade bl a E.ON om sina framtidsplaner. I dokumentationen fäster jag mig vid den opinionsundersökning som företaget besrtällt och som visar att bara 35 procent av de tillfrågade stödjer regeringens linje och är positiva till nya reaktorer. Stödet har dessutom minskat med fem procent mellan maj och september i fjol. Se här.

Nu väntar jag bara på att fler medier kommer att upplysa sina läsare, lyssnare och tittar om det som Aktuellt rubricerade som "Stora sprickor inom Centern. Regeringens kärnkraftpolitik kan falla." Kanske får jag vänta förgäves. Ännu har ingen hakat på.

Men i bloggvärlden är det mera livat - några exempel:
  • Fetspricka i Centerns kärnkraftlinje. Här.
  • Stöd Centerns hjältar. Här.
  • Kan gräsrötter toppstyras? Här.
  • Spricka I Centern leder till utsläpp. Här.
  • Behöver Sverige kärnkraft? Behöver Sverige Centerpartiet? Här.
  • Go with a Bang . Här.
  • Håller kärnkraftuppgörelsen? Här.

Inga kommentarer: