onsdag 16 juni 2010

Alliansens energipolitik vilar på tre lögner

Vår energipolitik vilar på tre ben - så heter det i regeringens retorik. I själva verket vilar den på tre lögner.

Just nu sprids dessa lögner av centerpartistiska riksdagsledamöter när de svarar på mejl från upprörda och oroliga väljare som uppmanar dem att rösta nej till ny kärnkraft i morgon. Du kan själv gå hit och skicka iväg din uppmaning till ledamöterna. Ett typiskt svar kan se ut så här. Det är ur detta svar nedanstående osanna påståenden är citerade:

De tre lögnerna:
1: "Centerpartiet har genom överenskommelsen åstadkommit världens mest ambitiösa mål för förnybar energi." Sanningen är att man gör det som ska göras enligt EUs direktiv. Politiken för förnybart finns det majoritet för i riksdagen. Den skulle också kunna åstadkommas över blockgränserna utan att ny kärnkraft tillåts. Besluten i morgon handlar överhuvudtaget inte om förnybar energi - de frågorna behandlas vid andra tillfällen. I Ekots lördagsintervju med Maud Olofsson punkterades denna retorik effektivt redan ett par dagar efter alliansledarnas energikupp. Lyssna här.

2: "Det blir helt förbjudet för staten att ge ekonomiskt stöd till ny kärnkraft." Helt fel. Riksdagen beslutar inte om något förbud. I regeringsförslaget heter det att "statligt stöd i form av direkta eller indirekta subventioner kan inte påräknas" och näringsutskottet har dessutom tillstyrkt Sven Bergströms motion som innebär att regeringen uppmanas "återkomma till riksdagen med förslag om lagstiftning eller andra åtgärder med innebörden att direkta eller indirekta statliga subventioner inte kan påräknas." Någon lag blir det med all säkerhet inte fråga om. Professorn i energipolitik Stephen Thomas skrev i gårdagens Svenska Dagbladet att "Ingen regering kan binda en framtida regering till sina egna löften....den tid som behövs innan man faktiskt kan beställa en reaktor är betydligt längre än livslängden för en regering." Det står också helt klart att kärnkraftindustrin inte låter sig hindras av talet om "inga subventioner till ny kärnkraft". Läs till exempel Kärnkraftsbranschen: Vi bygger utan subventioner!" och om Industrikrafts och Vattenfalls planer här.

3: "Regeringens kärnkraftsproposition innebär även att ett obegränsat skadeståndsansvar införs för att kärnkraften ska betala sin fulla kostnad." Detta är en vilseledande lek med ord. Miljöminister Andreas Carlgren har skrivit att "Det är reaktorägarna som ska betala om olyckan är framme för kärnkraften." Men han talade inte om att reaktorägarna saknar pengar att betala med om en riktigt allvarlig olycka inträffar. I regeringens egen proposition står det, med hänvisning till en utredning av dåvarande Statens strålskyddsinstitut, att "de ekonomiska konsekvenserna av en sådan allvarlig olycka beräknas uppgå till några hundra miljarder kronor". I den lagstiftning där regeringen talar om obegränsat ansvar för kärnkraftsföretagen åläggs dessa att teckna säkerheter motsvarande 12 miljarder kronor. Inga journalister har intresserat sig för att göra detta detta begripligt. Jag försöker reda ut begreppen här.

Jag skulle bli förvånad om vi inte får höra de här lögnerna flera gånger om i morgon när riksdagen behandlar regeringens två kärnkraftspropositioner. En del av oss kommer att vara på plats - på läktaren och utanför riksdagen. Vill du veta mera eller kanske vara med kan du ringa Folkkampanjens kansli 08 - 84 14 90 eller till kanslisten Inger Raabys mobil 073-0209909.

Det är inte helt lätt att förutse när debatten äger rum och besluten fattas. Här är den information som nu finns tillgänglig:
Kl 10 börjar Kammaren med votering av tidigare debatterade frågor. Omkring 10.15 börjar debatten om Näringsutskottets betänkande Kärnkraften - förutsättningr för generationsskifte, där avvecklingslagen behandlas. Därefter kommer Civilutskottets betänkande om skadestådnsansvar etc.

Debatten öppnas av reservanterna Thomas Eneroth (s) 15 min, Kent Persson (v)12 min och Maria Wetterstrand 12 min. Därefter Utskottets ordförande Carl B Hamilton (fp). Debatt melllan utskottets ordförande och de tre reservanterna.

Kammaren bryter för Frågestund mellan kl 14 och 15. Debatten fortsätter och votering sker tidigast kl 16 men antagligen senare, t ex kl 19 eller 20, någon gång före kl 23.
Man kan också följa riksdagsdebatten på webben. Här.

Vägra vara röstboskap!


Ur presskommunikén: Greenpeace har affischerat området kring riksdagen med en satirisk bild som väcker frågan om huruvida enskilda riksdagsledamöter faktiskt har någon möjlighet att ha en egen åsikt – ett ämne som är högaktuellt inför kärnkraftsomröstningen 17 juni.

- Kärnkraftsfrågan är för stor och allvarlig för att politikerna ska böja sig för partipiskor eller kortsiktiga maktanspråk. Riksdagsledamöter som egentligen är övertygade om att kärnkraft är fel väg att gå måste vägra bli röstboskap på torsdag, säger Ludvig Tillman på Greenpeace.

------
  • ”Framtiden finns i förnybar energi – inte i kärnkraft” Här.
  • Ett Ja kommer att avveckla C Här.
  • Samhället får betala Här.

4 kommentarer:

Ann-Sofie sa...

Fantastiskt! Mycket bra inlägg.

Jag är en av de upprörda medborgare som är sagolikt trött på Centerns retorik och deras lögner. Bra att någon redogör för deras tomma budskap.

Lantzelot sa...

Åter igen inte ett ord om att partipiskan även viner över Socialdemokratiska riksdagsledamöter som är positiva till kärnkraft. Men det finns alltså goda partipiskor och onda partipiskor, eller?

Det är tydligen inte bara regeringens retorik som har brister, tomma budskap och oärlighet flödar i båda lägren.

Erik Gertkvist sa...

Vid folkomröstningen lovade linje 3-folket att det skulle inträffa flera härdsmältor i Sverige före år 2000, och att linje 3 var enda sättet att undvika detta.

Har ni någon förklaring till detta? Och har det påverkat, eller ej påverkat, er inställning till kärnkraft?

Michael Karnerfors sa...

Alliansens energipolitik vilar på tre lögner

Oh dear me... skall vi börja rada upp alla lögner och tveksamma halvsanningar som kärnkraftsmotståndet baserar sin inställning på? :D

1) "Kärnkaft är farligt". Lögn. 55 år drift med få olyckor och där de som har varit även i värsta fallet inte ens var i närheten av andra stora industriolyckor.

2) "Kärnkraft behövs inte". Lögn. 85% av världens energi kommer från fossila bränslen och dessa måste bytas ut snarast.

3) "Förnybart och effektiviseringar kan ersätta både kärnkraft och fossilt". Halv-sanning. Det är väldigt långt kvar innan vi är där. We do not need nuclear power

4) "Kärnkraft medför atomvapen". Lögn. Inte en enda gång i vapnen historia har kärnkraft varit nödvändigt eller ens underlättat tillverkningen av vapen. Kärnkraft gör vår värld säkrare

5) "Kärnkraft förorenar". Halv-sanning. Alla kraftkällor förorenar men kärnkraften står sig bra i jämförelse med andra. Vattenfalls LCA.

6) "Bränslet kommer att ta slut". Halv-sanning. Bränslet kommer att räcka många reaktorgenerationer till.

7) "Kärnkraften hindrar förnybart". Lögn. Sverige kör förnybart alledes utmärkt bredvid kärnkraft.

8) "Kärnkraft ger cancer". Lögn. Ingen studie har lyckats göra en sådan orsak-verkan koppling. Study says German nuclear power causes child cancer… or does it?

9) "Uranbrytningen är miljöfarlig". Halv-sanning. Den är farlig om man inte vidtar de miljöskyddande åtgärder som krävs. Men detta gäller all gruvbrytning, och dessa åtgärder är inte svåra att genomföra.

10) "Det finns inga/kan aldrig finnas lösningar på avfallsfrågan". Lögn. Naturen har redan fixat det och vi vet ytterligare helt säkra metoder. Det enda som saknas är den politiska viljan att genomföra dem.

11) "Kärnkraft kan aldrig göras ofarlig på grund av mänskliga faktorn". Lögn. Inte ens mänskliga faktorn kan bryta mot naturlagar.

12) "En kärnkraftolycka innebär oerhörda/ofattbara kosekvenser". Lögn. Såväl Harrisburg som Tjernobyl bevisade det påståendet helt fel. Det blev konsekvenser, ja, men begränsade och högst fattbara.

13) "Vi har ett överskott av energiproduktion". Halv-sanning och lögn. På årsbasis har vi överkapacitet,ja, men det skall vi ha eftersom konsumtionen varierar kraftigt. När det var som kallast i vintras märktes mycket tydligt att vi inte hade någon överproduktion utan en skriande brist när mindre än hälften av kärnkraften saknades.

Låt den som är utan skuld kasta första stenen...