tisdag 8 juni 2010

Civilutskottet avslog Sven Bergströms yrkande

Civilutskottet har idag offentliggjort sitt betänkande om regeringens proposition rörande ökat skadeståndsansvar för kärnkraftsföretagen. Propositionen tillstyrks medan man avslår de tre motioner som lämnats in. Det betyder att Sven Bergström inte fick gehör för sitt tredje villkor för att han ska stödja regeringens kärnkraftspolitik. Om detta betyder att han kommer att rösta nej har han ännu inte uttalat sig om.
UPPDATERING tisdag 16:06: Sven Bergström har nu meddelat via TT att han kommer att rösta ja till regeringens kärnkraftspolitik. Av TT-telegrammet framgår inte att hans yrkande avslagits. I stället står det att civilutskottet gjort vissa förtydliganden. Det exempel på förtydliganden som ges i TTs telegram är bara en upprepning av vad som redan står i regeringens proposition. Sven Bergström säger till TT att han "måste vara nöjd"
Regeringens proposition om ansvarsfrågan har jag tidigare granskat kritiskt här.

I regeringens andra kärnkraftsproposition föreslås de lagändringar som häver förbudet mot ny svensk kärnkraft och avskaffar Avvecklingslagen. Den har tidigare tillstyrkts av Näringsutskottet som samtidigt tillstyrkte de två andra yrkandena i Sven Bergströms motion. Jag har skrivit om Näringsutskottets betänkande här.

De rödgrönas ledamöter i Civilutskottet har lämnat in två reservationer till dagens beslut i Civilutskottet. De stöder de rödgrönas motioner om en översyn av ansvarsfrågan med sikte på ett höjt ansvarsbelopp och ett eventuellt ansvarsgenombrott (som skulle innebära att moderföretaget kan bli skyldigt att ekonomiskt ersätta människor för skador som dotterbolaget orsakat vid ett reaktorhaveri). Man motiverar också översynen med kritik av att propositionen inte fått en sedvanlig granskning av lagrådet på grund av att regeringen av partitaktiska skäl forcersat fram den nya lagstiftningen.

Inga reservationer har lämnats in till stöd för de två centerpartistiska motionerna. Förutom motionen från Bergström har utskottet behandlat en motion från Eva Selin Lindgren och Solveig Ternström som bl a skriver att regeringens förslag inte inkluderar ansvar för att förhindra stöld eller annan avledning av kärnvapenmaterial.

1 kommentar:

Inger sa...

Snurrar man tillräckligt fort och länge så vet man till sist inte vad som är fram eller bak eller ut eller in, och det är väl det som är meningen med det hela.

Sanning blir lögn och lögn blir sanning-- om så inte varit hade vi aldrig haft någon kärnkraft.